Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Etiketter med farosymbol GHS07 "Skadlig", ark

Märkena är mycket lätta att avlägsna från själva arket.
 • Självhäftande märken för identifiering av förpackningar, fat och behållare med farliga ämnen.
 • En tydlig märkning ger personalen möjlighet att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när de hanterar produkterna i fråga.
 • Märkena är utstansade på arket och redo att använda.
Se fullständig produktbeskrivning

Etiketter med farosymbol GHS07 "Skadlig", ark

Vibrationsdämpande handskar - Ansell VibraGuard®
121,00 kr Inkl moms: 151,25 kr

Referens

Per : Ark om 100 märken
Styckpris Exkl. moms Inkl. moms

Beskrivning

Etiketter med farosymbol GHS07 "Skadlig", ark

 • Seton erbjuder ett varierat sortiment av faropiktogram i enlighet med det nya märkningssystemet GHS (Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals).
 • GHS är ett internationellt system för klassificering och märkning av kemikalier utvecklat på FN:s initiativ. GHS är i sig inte juridiskt bindande utan införs i europeisk lagstiftning med hjälp av CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging).
 • Dessa nya piktogram ersätter sedan flera år tillbaka de äldre piktogrammen från KIFS 2005:07 (svarta symboler på orange botten).
 • GHS07 används för märkning av hälsofarliga ämnen som är skadliga vid inandning, hudkontakt eller förtäring samt ämnen som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon och luftvägar eller har narkosverkan.
 • Se även våra Etiketter med farosymbol GHS07 "Skadlig", rulle .
Mått H 100 x B 100 mm, H 15 x B 15 mm, H 21 x B 21 mm, H 29 x B 29 mm, H 41 x B 41 mm, H 55 x B 55 mm.

Produktspecifikationer

Dokumentation

Mer information & tips

Såhär ser de 9 nya farosymbolerna ut

 

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 gäller i hela EU och innehåller regler om hur kemiska ämnen och bladningar ska märkas. Målet med den nya märkningen är att alla som kan komma att hantera en viss produkt får information om dess farliga egenskaper. De nya faropiktogrammen är utvecklade för att kunna förstås av alla och ser likadana ut i hela världen.

Läs mer om CLP-förordningen.

 

Explosiva ämnen
Brandfarliga ämnen
Oxiderande ämnen
GHS01
Explosionsfarliga ämnen
GHS02
Brandfarliga ämnen
GHS03
Oxiderande ämnen
Gaser under tryck
Frätande ämnen
Giftiga ämnen som ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring
GHS04
Gaser under tryck
GHS05
Frätande ämnen
GHS06
Giftiga ämnen som ger
livshotande skador vid inandning,
hudkontakt eller förtäring
Skadliga, allergiframkallande eller irriterande ämnen
Ämnen som kan orsaka allergier, andningssvårigheter, ärftliga genetiska skador, fosterskador och cancer
Miljöfarliga ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer
GHS07
Skadliga, allergiframkallande
eller irriterande ämnen
GHS08
Ämnen som kan orsaka allergier,
andningssvårigheter,
ärftliga genetiska skador,
fosterskador och cancer
GHS09
Miljöfarliga ämnen som är mycket giftiga
för  vattenlevande organismer

Information livraison

Fraktkostnad

Varorna som säljs via vår webbutik levereras varsomhelst i Sverige. En fraktavgift, som anges i din kundvagn, tillkommer på orderbeloppet.

FRI*: Seton bjuder på frakten oavsett värdet på din order. Leveransavgifterna gäller endast de beställningar som görs via seton-sakerhet.se

*Gäller ej för leverans av skrymmande eller mycket tunga produkter, för leverans av produkter där annat anges eller för leverans utanför Sverige

> Leveransinformation

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng