Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas vid samtliga köpeavtal som upprättas mellan oss (Seton - BRADY) och våra kunder. Genom att beställa hos oss godkänner du de försäljningsvillkor som gäller vid ordertillfället. Eventuella avvikelser från dessa köpvillkor eller tillämpning av kundens egna inköpsvillkor förutsätter Seton - BRADYs skriftliga godkännande.

En kunds inköpsorder är inte bindande för Seton - BRADY. Ett avtal ingås först när Seton - BRADY efter eget gottfinnande godkänner kundens beställning. Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse. En slutförd beställning medför ett betalningsansvar. Makulering av order förutsätter Seton - BRADYs skriftliga godkännande.

Svensk lag är tillämpad på avtalet och dessa allmänna villkor. Tvist skall avgöras av behörig svensk domstol.

1. Ingående av köpeavtal

En genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att vi registrerar dina uppgifter i vårt kundregister. Innan du gör en beställning via vår webbplats måste du först läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren. Köpeavtalet upprättas på svenska.

2. Priser

Alla våra priser anges i svenska enkronor (SEK) exklusive moms och frakt: 25% moms tillkommer således på angivna priser. Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse. Katalogpriserna är giltiga fram till utgivningen av nästa upplaga. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Av ekonomiska skäl, t.ex. ökning av råvarupriser, kan vissa priser komma att ändras innan utsatt giltighetstid. I detta fall informeras kunden om prisändringen i samband med sin beställning och priset ändras i orderbekräftelsen.

3. Leverans och transport

Leveranskostnad

Seton bjuder på frakten oavsett värdet på din order när du handlar i vår webbutik.*

*Gäller ej för leverans av skrymmande eller mycket tunga produkter, för leverans av produkter där annat anges eller för leverans utanför Sverige

Leveranstider

Varor som beställs helgfria vardagar innan kl. 15.00 och som finns på lager skickas redan samma dag. Leverantstiden som står på orderbekräftelsen är ungefärlig och skall ej anses bindande. Förseningar på grund av händelser som ligger utanför vårt företags kontroll, så kallade force majeure, berättigar inte till rätt att upphäva beställningen, till rätt till ersättning eller straffavgifter. Seton - BRADY ansvarar inte för någon förlust, skada eller kostnad, direkt eller indirekt, som åsamkas kunden till följd av inträffad leveransförsening, oberoende av orsaken till förseningen.

4. Betalning

Betalning sker på ett av följande sätt:

  • Betalning mot faktura: 60 dagar netto. Du finner alla betalningsuppgifter på fakturan som skickas samtidigt som beställningen.
  • Förskottsbetalning: kortbetalning eller banköverföring till bankgironummer 642-3099 (SEB, Stockholm). IBAN: SE09 5000 0000 0581 5101 1904 I SWIFT: ESSESESS

Eventuell dröjsmålsränta tillkommer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Räntan beräknas från betalningsdatum tills Seton - BRADY erhållit betalning. Kunden skall i enlighet med nämnda direktiv ersätta skäliga kostnader, inklusive ombudskostnader, som åsamkats Seton - BRADY i samband med indrivning av den försenade betalningen.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir Seton - BRADYs egendom tills full betalning har erhållits. Oavsett om leverans skett och eventuell risk övergått till kunden förbehåller sig Seton - BRADY, så lång detta medges enligt lag, äganderätten tills dess att full betalning av köpeskillingen samt övriga förfallna belopp enligt kundens avtal erlagts. Fram tills dess skall kunden hantera produkterna på sådant sätt att de kan identifieras som Seton - BRADYs egendom samt efter leverans på egen bekostnad försäkra dem mot alla sedvanliga risker.

Risker och förmåner förknippade med de sålda varorna överförs till kunden så snart denne erhåller dem. Det åligger kunden att kontrollera produkterna vid leverans. Skadade, felaktiga eller förlorade produkter skall rapporteras skriftligen till Seton - BRADY inom 7 (sju) dagar från leveransmottagandet. I annat fall anses kunden ha godkänt varorna. Vid dolda fel ska reklamation ske direkt efter upptäckt, dock senast tre månader efter leveransdatum.

6. Returpolicy

En produkt som inte motsvarar kundens förväntningar kan returneras oanvänd och i sin originalförpackning inom 30 dagar. Kunden erhåller då antingen en kredit motsvarande det belopp som fakturerats för den returnerade varan (exklusive frakt) eller en ersättningsprodukt. Om produkten byts ut mot en annan av högre värde faktureras kunden för mellanskillnaden. Om den å andra sidan byts ut mot en annan av lägre värde erhåller kundern en kredit för mellanskillnaden.

Alla returer godtas på följande villkor:

  • Produkten returneras till Seton - BRADY inom 30 arbetsdagar från leveransdatum.
  • Produkten är en lagervara, dvs. den har inte beställts in på kundens begäran och har inte specialtillverkats.
  • Du som kund står för returfrakten. I de fall där varan är skadad eller felaktig gör vi en upphämtning av produkten på vår bekostnad.
  • Produkten som returneras är i gott skick samt lämnas tillbaka oanvänd i sin originalförpackning. Seton - BRADY reserverar sig rätten att vägra ta emot skadade eller dåligt inpackade produkter.
  • Seton - BRADY har godkänt returen och tillhandahållit ett RA-nummer (Return Authorization Number) samt en retursedel som måste skickas tillbaka till oss tillsammans med varan.

7. Reklamationer

Eventuella reklamationer mejlas till contact@seton-sakerhet.se eller skickas till Seton, Vallgatan 5, 170 67 Solna. Reklamationer befriar inte kunden från sin betalningsskyldighet.

8. Arkivering

Alla avtal som ingås via vår webbplats arkiveras under 10 år. Ansökan om tillgång till våra arkiv mejlas till contact@seton-sakerhet.se eller skickas brevledes till Seton, Norgegatan 2, 164 32 Kista.

9. Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslag (1998:204).

10. Allmänna villkor för erbjudanden och rabatter

Erbjudandena går inte att kombinera. De gäller inte produkter vars pris redan är nedsatt samt väldigt tunga och skrymmande produkter såsom exempelvis vägbommar, soptunnor, rullstolsramper.