Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Ögonduschar och nödduschar

Stänk eller översköljning av frätande ämnen kan förstöra synen och orsaka svåra hudskador. Därför är det viktigt att ha snabb tillgång till första hjälpen om olyckan skulle vara framme. Ett kvickt agerande kan begränsa skadornas omfattning. Vi tillhandahåller ett stort antal ögonduschar och nödduschar för effektiv och hygienisk vård.

42 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att arbetsplatsen är utrustad med nödvändig första hjälpen-utrustning. Såhär säger Arbetarskyddsstyrelsen om första hjälpen och krisstöd:

"Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Vägen dit får inte blockeras."

"Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns skall nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen. Vägen till nödduschen får inte blockeras."

Lär dig allt du behöver veta om hur och var ögonduscharna ska installeras i vår informationsguide.

En del skador kan förebyggas med viss försiktighet och lämplig personlig skyddsutrustning. Se våra Skyddsglasögon och tillbehör , Visir och tillbehör .