Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Nödduschar

Nödduschar måste finnas på arbetsplatser där det finns en risk för översköljning av frätande eller hett ämne. Duscharna måste finnas i direkt anslutning till den potentiella faran och måste kunna användas av både stående och krypande personer. Vi tillhandahåller ett varierat utbud av både fasta och bärbara kroppsduschar för snabb och effektiv vård.

8 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vissa ämnen kan ge upphov till förgiftning om de tränger igenom huden. Andra kan orsaka frätskador vid hudkontakt. Det kontaminerande ämnet måste så snabbt som möjligt avlägsnas från kroppen för att begränsa skadornas omfattning.

Vad säger lagen?

"Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns skall nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen. Vägen till nödduschen får inte blockeras."

-------------------------------------

Våra bästa tips:

Personlig skyddsutrustning medför i vissa fall ett effektivt skydd mot kemikalier.

Se till att ha rätt utrustning på rätt ställe! Vi tillhandahåller ett brett utbud av nödduschar. Är du inte säker på vilken produkt som passar dig bäst? Läs vår artikel Välj rätt kroppsdusch/ögondusch.

Markera nödduschens läge med skylt enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser. Se våra Nödskyltar: ögonduschar och nödduschar .