Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Ögonduschar

Ögonduschar måste finnas i verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan ge ögonskada. Ögonduscharna måste finnas i direkt anslutning till arbetsstället och vara lätta att komma åt. Vi saluför ett flertal produktlösningar för en säker och skonsam ögonspolning.

4 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

På arbetsställen där det finns risk för att ämnen som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat ska det finnas en anordning för ögonspolning (ögondusch) nära till hands.

Generella krav på anordningar för ögonspolning
De ska finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen och ska helst kunna utlösas inom några sekunder.
De ska vara lätta att nå, även utan att se och utan hjälp. Det ska inte finnas några hinder i vägen.
De ska vara lätta att utlösa och att använda.
De ska vara varselmärkta med skylt och lätta att se.

Spolvätska
Spolvätskan ska vara av god kvalitet. Den ska helst vara tempererad för att den skadade personen lättare ska kunna uthärda längre spoltider. Vattenstrålen ska vara regelbunden och lagom mjuk för att inte skada ögonen.

Underhåll
I enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd är det " (...) viktigt att spolanordningar kontrolleras regelbundet så att de fungerar när de behövs. Fast installerad anordning för ögonspolning spolas förslagsvis igenom i början av varje arbetsdag."

Varje verksamhet bör ha rutiner för vem som ska kontrollera ögonduscharna samt när detta ska göras. Kontrolldatum och eventuella anmärkningar för varje kontrolltillfälle bör dokumenteras. Våra Inspektionsetiketter och Märklappar är perfekta för detta ändamål. Etiketterna fästs direkt på utrustningen och fylls i för hand med hjälp av en av våra Märkpennor och märkkritor .Lär dig mer om hur du agerar när en arbetskamrat råkar ut för en olycka genom att läsa vår artikel Ögonolyckor - Ta hand om dina ögon!

Vi tillhandahåller ett brett utbud av ögonduschar av olika typer. Är du inte säker på vilken produkt som passar dig bäst? Läs vår artikel Välj rätt kroppsdusch/ögondusch.