Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Påkörningsskydd: gavelskydd och stolpskydd

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Varför förse sina pallställ med påkörningsskydd? Upprepad påkörning med fullastade gaffeltruckar utsätter pallställen för stora påfrestningar som på sikt kan leda till slitage och skador och få dem att kollapsa. Skydda din lagerinredning mot kostsamt slitage med hjälp av en av våra påkörningsskydd. Vi saluför ett brett sortiment av stolpskydd, gavelskydd och andra produkter för effektivt skydd av pallställagens stolpar och bärbalkar. Samtliga produkter är trafiktåliga och avsedda att användas i industriell miljö.

22 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Påkörningsskydd för lagerinredning

Varje år sker ett stort antal arbetsolyckor i samband med godshantering i närheten av pallställ. De allvarligaste olyckorna uppstår när ställagen ger vika och kollapsar, vilket kan förorsaka stora materiella och mänskliga skador. För att minska risken för sådana olyckor är arbetsgivaren därför skyldig att göra allt som krävs för att säkra lagermiljön. I distributionslager där trucktrafiken ofta är väldigt intensiv, där det ofta är ont om manövreringsutrymme och där arbetet ofta sker under tidspress kan detta till exempel innebära att det behövs en lösning för att skydda pallställen mot slitage och haveri.

Varför förse sina pallställ med påkörningsskydd?

Fullastade truckar innebär ofta att föraren har skymd sikt. Detta betyder i sin tur att det lättare uppstår krockar med hyllor och pallställ. Råkar ställen vara hårt belastade med många varor staplade ovanpå varandra finns en risk för att de börjar svaja och att något rasar. Även små skador kan försämra pallställens lastkapacitet. Det är därför av yttersta vikt att dessa skyddas mot påkörningsskador. Påkörningsskydd kan hjälpa till att motverka skador som så småningom kan få pallställen att kollapsa. De ser även till att ställagen inte rubbas då rörelsen kan få lagrade varor att trilla ner och eventuellt skada personer som befinner sig i närheten.

Vi saluför ett brett sortiment av stolpskydd, gavelskydd och andra påkörningsskydd för pallställ. Skydden placeras vid ställens stolpar och bärbalkar och medför ett både effektivt och hållbart skydd mot oavsiktlig påkörning i samband med hantering av pallar.

Vad säger lagen?

Enligt svensk lagstiftning ska lagermiljön anpassas så att personalen kan arbeta i säkerhet och trygghet. Följande är ett utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning AFS 2006:4:

"Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.”

Det är förbjudet enligt svensk lag att belasta pallställ med en vikt som överstiger tillverkarens anvisningar eftersom dessa då inte är säkra att använda. Överlastade pallställ medför en större rasrisk vid påkörning och eftersom ställen ofta är mycket tungt belastade kan ras orsaka oerhörda skador, både ur materiell och mänsklig synpunkt.

"Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd."

Våra produktlösningar

Vi saluför ett brett utbud av påkörningsskydd för lager. Samtliga skydd är oerhört trafiktåliga och speciellt gjorda för att ge dina pallställ ett effektivt skydd i flera år. De tål upprepad påkörning med både truckar och palldragare.

Parflex påkörningsskydd är gjorda av ett unikt material med utmärkt stötdämpningsförmåga. Deras kapacitet att absorbera stötar och vibrationer har två stora fördelar: den minskar risken för att det påkörande fordonet ska ta skada samt risken för att påkörningsskyddets fästen slits loss från golvet. Se alla produkter ut Parflex produktsortiment här: gavelskydd, pollare, fjädrande stolskydd samt stolp- och pelarskydd.

Övriga påkörningsskydd är gjorda av mer klassiska material såsom stål. Stål har fördelen att vara väldigt krocktåligt, men däremot inte alls stötdämpande. För att minska kraften vid en eventuell kollision har vissa modeller därför ledrullar som hjälper till att avleda de påkörande fordonen.

Vissa skydd skruvas fast i golvet en bit framför pallställsstolparna för att undvika att truckarna ens kommer i närheten av dem, medan andra monteras direkt på stolparna. Den sistnämnda typen gör det inte möjligt att förebygga krockarna, men minskar ändå risken för att pallställagets bärande detaljer ska skadas om de trots allt skulle inträffa.

Kompletterande produkter

Pallställ ska genomgå rutinmässiga besiktningar för att försäkra sig om att de är i gott skick och inte riskerar att rasa. Våra smarta etiketter med tidsindikator hjälper dig att hålla koll på när det är dags för den årliga ställagebesiktningen och minskar på så vis risken för att illa underhållna ställage ska rasa och skada någon.

Säkerhetsspeglar och truckspeglar ser till att truckförarna har bra sikt, även när de kör runt med fullastade truckar, vilket avsevärt minskar risken för kollisionsolyckor med pallställ, hyllor och annan lagerinredning.

Kläm- och fotskador är en av de vanligaste olyckstyperna i lagermiljö. Minimera riskerna med ett par rejäla skyddsskor med tåhätta. Vi saluför ett stort sortiment av arbetsskor klass S1, S2 och S3.

Hos oss hittar du även flera bra lösningar för att förhindra påkörning av människor. Se våra skyddsräcken.