x

Du använder en utdaterad webbläsare! Uppdatera din webbläsare för nya funktioner, snabbare laddningstider och ökad säkerhet.
Uppdateringen tar mindre än fem minuter!

Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Vad menas med Lokout/Tagout? |

Vad menas med Lokout/Tagout?

Det är svårt att uppskatta exakt hur många arbetsolyckor som inträffar vid underhållsarbeten. Statistik visar att 15–20% av alla arbetsolyckor och 10–15% av alla dödsolyckor i Europa är relaterade till arbeten såsom inspektion, provning, mätning, justering, reparation, skötsel, service och rengöring. Olyckorna kan delas in i 3 huvudgrupper:

  • Elektriska olyckor: oavsiktlig kontakt med oskyddade, strömförande utrustning.

  • Kemiska olyckor: farliga kemikalier i rör som plötsligt spolas ut.

  • Mekaniska olyckor: maskindelar som oväntat sätts igång.

Lockout går även under det svenska namnet "processbyrytning" och är en säkerhetsprocedur som syftar till att frånkoppla utrustningens kraftkälla så att denna kan servas och repareras på ett säkert sätt. Den ska som regel vara planerad, strukturerad och utföras utan tidspress. Stress och tajta tidsramar kan leda till att man slarvar med säkerheten, vilket i sin tur leder till en ökad olycksrisk.

Följ vår snabbguide för att komma igång med lockout-processen på din arbetsplats!

Processbrytningens 4 steg Allt du behöver veta om hänglås Processbrytning: kemiska och mekaniska risker Processbrytning: elektriska risker
 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank
 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng