Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Elektriskt isolerande skyddsutrustning

Varje år sker hundratals elolyckor i Sverige. En av de främsta olycksorsakerna är underhållsarbeten med spänningen påslagen. Se till att ALLTID koppla från strömmen innan du påbörjar arbeten på spänningssatt utrustning. Vi erbjuder låsanordningar för elektrisk lockout och andra produkter som ökar personsäkerheten vid elarbeten. Rätt utrustning räddar liv!

3 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Elektrisk ström kan leda till både allvarliga och bestående skador. Arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas säkerhet. Han är skyldig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och se till så att lagar och regler efterföljs.

Vad säger lagen?

"Vid arbete där det finns elektrisk fara skall säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet." (ELSÄK-FS 2006:1)

Om strömmen av någon anledning inte kan brytas kan särskild Personlig skyddsutrustning användas för att öka personsäkerheten. Elektriskt isolerande hjälmar, handskar, arbetsplatsmattor och skyddsskor med elektriskt isolerande sulor medför ett ökat personskydd.

---------------------------

"Vid arbete på en frånkopplad anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår." (ELSÄK-FS 2006:1)

Se våra produkter för Elektrisk lockout .

---------------------------

"Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder."

Se våra Varningsskyltar: farlig elektrisk spänning .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng