x

Du använder en utdaterad webbläsare! Uppdatera din webbläsare för nya funktioner, snabbare laddningstider och ökad säkerhet.
Uppdateringen tar mindre än fem minuter!

Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Ögonolyckor - Ta hand om dina ögon! |

Ögonolyckor - Ta hand om dina ögon!

Synen är en av våra viktigaste sinnen och en olycka händer så lätt. Det är oerhört viktigt att reagera snabbt vid en ögonolycka. Ju längre skadeämnet lämnas kvar, desto större är risken för bestående synskador.

 

Visste du att?

Till toppen av sidan

 

Nästan tre fjärdedelar (130 miljoner) av kroppens alla sinnesceller finns i ögonen. Synen motsvarar 85% av en individs sinnesintryck.

Vissa yrken medför en risk för stänk och sprut av damm, spån, vätskor och partiklar som kan irritera och/eller skada ögonen. Undersökningar visar att den yrkesgrupp som löper störst risk är konstruktionsarbetare. Kapning och slipning är de arbetsuppgifter som leder till flest ögonolyckor. Den del av ögat som oftast drabbas är hornhinnan.

Lämpliga ögonskydd förhindrar många olyckor! Majoriteten av alla individer som drabbas bär inget ögonskydd när olyckan sker. Vissa bär ögonskydd som inte är anpassade för arbetsplatsens risker.
Se vårt utbud av skyddsprodukter såsom skyddsglasögon och skyddsvisir.

 

Foto sapiens - Fotolia.com Fotolia.com

Om en olycka trots allt uppstår erbjuder vi ett komplett sortiment med sjukvårdsprodukter som minimerar risken för bestående ögonskador. Vi har en lösning för de flesta behov.

 

Allt du behöver veta om Plum ögonskölj och pH neutral

Till toppen av sidan

Välj mellan 2 olika typer av ögonskölj:

 

 • Plum ögonskölj: koksaltlösning mot främmande ämnen 

 • Den sterila sköljvätskan består av vatten blandat med natriumklorid (0,9%) och används för att spola bort damm, smuts, slipspån och annat skräp som kan irritera ögat och leda till infektioner om de lämnas kvar på hornhinnan. Den används även för att fortsätta spolningen vid kemiska olyckor.
  Komplettera eventuellt med sterila ögontorkar för att avlägsna envist skräp som inte försvinner när du sköljer ögonen. Ögontorkarna har en god kapillärverkan, hög uppsugningshastighet och är tillverkade i ett material som är skonsamt för vävnaden.


 • pH-neutral lösning mot syror och alkaliska ämnen

  Sköljvätskan består av en steril fosfatlösning (4,9%) som återställer pH-balansen i ögat och används vid stänk av frätande ämnen. Vid denna typ av ögonolycka är en så kallad buffrad vätska nämnligen att föredra framför saltlösning och vanligt kranvatten då de sistnämnda enbart späder ut det farliga ämnet. Det drabbade ögat bör spolas i minst 2 minuter med en buffrad lösning. Efter det fortsätter man spolningen med en koksaltlösning. 
  Det är oerhört viktigt att snabbt påbörja första hjälpen vid stänk av syror och baser där frätandet börjar så snart det skadliga ämnet kommer i kontakt med ögat.
 

Första hjälpen i samband med en ögonolycka

Till toppen av sidan

 

Allvarliga ögonolyckor inträffar dagligen. Det är därför oerhört viktigt att utrusta arbetsplatsen med lämpliga ögonduschar. Vi rekommenderar produkterna från den danska tillverkaren Plum vars produkter har utvecklats i samarbete med ögonläkare för maximal effektivitet.

I tabellen nedan ser du hur du går till väga för att behandla ögonolyckor på ett korrekt sätt. Det är mycket viktigt att första hjälpen inleds så snabbt som är möjligt. Ju längre skadeämnet lämnas kvar i ögat, desto större är risken för att den drabbade individen får bestående ögonskador, eller i värsta fall mister synen. Ögonspolningen bör helst påbörjas inom 5 sekunder. Detta gäller särskilt då kemikalier är inblandade.

 

Skadeämne Initial sköljning Fortsatt sköljning Rekommenderad sköljtid

Främmande ämnen (damm, smuts, spån, etc.)

Plum ögonskölj Plum ögonskölj
Skölj tills det främmande ämnet är helt bortspolat
Frätande syror Plum pH neutral Plum ögonskölj
Skölj med Plum pH-neutral tills flaskan är tom och fortsätt sedan med Plum ögonskölj tills du får läkarvård

Frätande baser (förutom ämnen som innehåller kalcium som t.ex. cement och kalk)

Plum pH neutral Plum ögonskölj Skölj med Plum pH-neutral tills flaskan är tom och fortsätt sedan med Plum ögonskölj tills du får läkarvård
Diverse skador (stänk av lösningsmedel, olja, etc.) Plum ögonskölj
Plum ögonskölj
Skölj tills smärtan avtar eller tills du får läkarvård
Hudskador (kontakt med baser, alkalier och andra kemiska ämnen) Plum pH neutral
Plum ögonskölj
Skölj med Plum pH-neutral tills flaskan är tom och fortsätt sedan med Plum ögonskölj tills du får läkarvård

Råd och tips:

 • För en effektiv ögonspolning måste vätskestrålen vara jämn och ha rätt tryck.

 • Kontakta ALLTID läkare och fortsätt spolningen tills denne anländer. Om du inte har möjlighet att fortsätta spolningen tills sjukvårdspersonal kommer rekommenderar vi dig att använda ett ögonförband som skyddar ögat i väntan på vård.

 

Ögonduschar för en snabb och effektiv vård

Till toppen av sidan

 

Farliga kemikalier förekommer på de flesta arbetsplatser i en eller annan form. Tänk på att placera ut lämpliga ögonspolningsanordningar så nära den potentiella faran som möjligt.

För en effektiv dekontaminering måste ögonduschen kunna användas i åtminstone 10/15 minuter. Duschen installeras så nära faran som möjligt (max 10 sekunders gångavstånd). Den ska vara tydligt identifierad, lättåtkomlig och vägen dit ska vara helt fri från hinder.

Minsta tryck är 2 bar, rekommenderat tryck är 3 bar.

Anslutningarna måste vara åtminstone 1/2" (15x21) för ögonduscharna och 1’’4/4’’ (33x42) för kropps- och kombiduscharna.

 

Se vårt produktsortiment:

 

 

8 produkter

 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank
 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng