Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Underhållsmaterial, verktyg och förbrukningsvaror

Regelbundet underhåll ökar trivseln och säkerheten på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning ska arbetslokalerna underhållas, städas och rengöras för att förebygga olyckor och ohälsa bland personalen.

Vi erbjuder ett flertal lösningar för säkert och effektivt underhåll på arbetsplatsen.

11 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Pris  
Under 400 kr(2)
400 kr - 500 kr(2)
500 kr - 900 kr(3)
1300 kr - 1400 kr(2)
Över 2000 kr(2)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning ska "Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inredning och utrustning [...] underhållas, städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa."

"Syftet med städning och rengöring är från arbetsmiljösynpunkt bl.a. att motverka risker för olycksfall och ohälsa. I en städad lokal minskar riskerna för att någon snubblar eller halkar, att det börjar brinna i ansamlat damm och spill eller att någon får i sig hälsofarliga ämnen genom inandning eller hudkontakt."

Våta golvytor ökar risken för att halka omkull och slå sig. Förebygg halkolyckor genom att städa upp eventuella spill och läckor med spillskyddsutrustningen under rubriken Hantering av farliga ämnen . Signalera våta golv med våra Varningsskyltar "Halt golv" och "Arbete pågår" .

Minska olycksrisken i samband med underhållsarbeten och reparationer på tekniska anordningar och elektriska installationer med hjälp av våra Låssystem .

Vi erbjuder även städhandskar som skyddar händerna mot skarpa rengöringsmedel. Se våra Skyddshandskar .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng