Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Elskyltar

Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda mot arbetsolyckor. Skyltar som varnar för farlig elektrisk spänning ska användas där riskerna inte kan undvikas eller begränsas genom särskilda skyddsåtgärder.

Elolyckor kan få mycket allvarliga följder och kan i värsta fall leda till döden. Arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Han är skyldig att införa säkra arbetsrutiner och se till att dessa följs, förse all personal med lämplig arbetsutrustning och sörja för att alla medarbetare har den kompetens som krävs för att utföra elektriska arbeten på ett säkert sätt.

Där riskerna inte kan undvikas eller begränsas genom särskilda skyddsåtgärder ska varselmärkning användas. Märkningen kan till exempel bestå både av skyltar som varslar om farlig elektrisk spänning samt skyltar som håller obehöriga på ett säkert avstånd. Se våra Varningsskyltar: farlig elektrisk spänning och Skyltar "Tillträde förbjudet" .

Tänk även på att alltid arbeta spänningslöst. Kolla en extra gång att du har dragit ut kontakten eller skruvat ur säkringen och kontrollera att utrustningen verkligen är spänningslös. Använd en av våra låsanordningar för Elektrisk lockout för att försäkra dig om att ingen kollega kan koppla på spänningen medan du arbetar.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng