x

Du använder en utdaterad webbläsare! Uppdatera din webbläsare för nya funktioner, snabbare laddningstider och ökad säkerhet.
Uppdateringen tar mindre än fem minuter!

Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Rörmärkning |

Rörmärkning

När du köper din rörmärkning hos Seton kan du vara säker på att få bästa möjliga kvalitet för pengarna! Vi erbjuder ett brett utbud med flera hundra produktreferenser ordnade efter följande grupper: vatten, ångabrandfarliga gaser, luft och vakuum, frätande och giftiga vätskor, brandskydd samt brandfarliga vätskor. Om du trots allt inte hittar den text du söker bland våra standardtexter ger vi dig möjlighet att kundanpassa din rörmärkning.Hur ser Setons rörmärkning ut?

 

Våra produkter används för att märka gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler. Enligt europeisk lagstiftning är du skyldig att placera märkningen där den är väl synlig och ingen förväxling kan ske: vid huvud- och gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och övriga kopplingsalternativ, vid apparatanslutningar, vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, vid avgreningar och minst en gång i varje lokal.

 • Våra rörmärkningar tillverkas i klorfri, laminerad polyester. 
 • Häftämnet är ett akryllim med lågt halogeninnehåll (låg korrosivitet) för en säker användning inom kärnkraftsindustrin.
 • Märkena överensstämmer med kraven i CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) som trädde i kraft den 20 januari 2009.

 

Såhär ser vår rörmärkning ut

All rörmärkning måste innehålla viss information:

- Produktens namn eller funktionsbeskrivning. Produkten får inte identifieras med enbart sin kemiska formel.
- Märkfärgen som identifierar vilken grupp produkten tillhör. Färgen ska överensstämma med svensk standard SS 741:2013.
- En eller flera farosymboler samt lämpligt signalord när detta krävs.
- En pil som visar rörinnehållets flödesriktning.
- Till- och frånledningar ska identifieras med "Tillopp" (eller "Till") respektive "Retur" (eller "Från"). 

 

Märkfärger

 

Grupp Färg
Vatten Vatten Vit text på grön botten
Ånga Ånga Svart text på grå botten
Luft och vakuum Luft och vakuum
Svart text på ljusblå botten
Brandfarliga gaser Brandfarliga gaser Svart text på orange botten
Övriga gaser Övriga gaser Svart text på ljusbrun botten
Frätande och giftiga vätskor Frätande och giftiga vätskor Vit text på violett botten
Brandfarliga vätskor Brandfarliga vätskor Vit text på mörkbrun botten
Brandvatten Brandskydd Vit text på röd botten
Övriga vätskor Övriga vätskor Vit text på svart botten

 

Farosymboler enligt GHS (Globally Harmonized System)

 

Explosiva ämnen
Brandfarliga ämnen
Oxiderande ämnen
GHS01
Explosiva ämnen
GHS02
Brandfarliga ämnen
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten
Självantändande ämnen
GHS03
Oxiderande ämnen
Gaser under tryck
Frätande ämnen
Giftiga ämnen
GHS04
Gaser under tryck
GHS05
Frätande ämnen som ger frätskador på hud
Frätande ämnen som är korrosiva för metaller
GHS06
Giftiga ämnen som ger livshotande skador
vid förtäring, inandning och hudkontakt
Skadliga ämnen
Hälsofarliga ämnen
Miljöfarliga ämnen
GHS07
Skadliga ämnen
Irriterande ämnen
Allergiframkallande ämnen 
GHS08
Hälsofarliga ämnen som kan ge genetiska skador, 
cancer, fosterskador eller som kan störa fortplantningen
GHS09
Miljöfarliga ämnen som är giftiga för vattenmiljönVälj mellan 3 olika typer av etiketter

 

Utstansade etiketter på ark:

 

Etiketter på ark

 

 • Idealiska för den som har behov av mindre antal.
 • Märkena är individuellt utstansade för en enkel applicering. Även pilarna är utstansade för att du lätt ska kunna avlägsna den som inte behövs enligt strömföringsriktningen.
 • Välj storlek med tanke på rörets ytterdiameter.
 •  

 


Utstansade etiketter på tejprulle utan liner:

 

Utstansade etiketter på rulle


 • Idealiska för medelstora behov.
 • Märkena sitter på en linerlös rulle som ser ut som en vanlig tejp och är individuellt utstansade för en enkel applicering. Även pilarna är utstansade för att du lätt ska kunna avlägsna den som inte behövs enligt strömföringsriktningen.
 • Välj storlek med tanke på rörets ytterdiameter.
 • Rulle utan liner = mindre papper att slänga i soporna.

 


Kontinuerlig tejprulle med liner:

Kontinuerliga etiketter på rulle • Idealiska för storförbrukare eller för att skapa rörmärkningar som rullas runt hela röret. Denna teknik ger en märkning som syns väl från alla håll och vinklar.
 • En bättre vidhäftning uppnås när rörmärkningens båda ändar överlappar varandra.
 • Välj storlek med tanke på rörets ytterdiameter.
 •  

 

 


Välj mellan etiketter med standardtexter eller kundspecifika texter

 

Standardprodukter

 

Vi lagerför rörmärkningar med ett hundratal olika standardtexter. Se hela listan här.

 

 

Kundanpassade produkter

 

 • Hittar du inte det du behöver bland våra standardtexter? Varför inte skapa din egen rörmärkning?
 • Du väljer själv etikettens färg (i enlighet med gällande normer), storlek, farosymbol(er) (upp till 6 stycken per etikett), signalord samt text.
 • Hos oss finner du alltid en lösning som passar just dig.

 

Etiketternas mått

 

Typ Etiketternas mått Rörets ytterdiameter Förpackningsstorlek
Utstansade etiketter på ark eller rulle

Utstansade etiketter
150 x 12 mm 6 till 20 mm 5 etiketter på ark (typ R)
250 x 26 mm 20 till 50 mm 4 etiketter på ark (typ S)
eller 30 etiketter på rulle (typ LMS)
355 x 37 mm 50 till 99 mm etiketter på ark (typ T)
eller 30 etiketter på rulle (typ LMT)
450 x 52 mm Större än 100 mm etiketter på ark (typ U)
eller 30 etiketter på rulle (typ LMU)
Etiketter på rulle

Etiketter på kontinuerliga rullar
100 x 60 mm
(utan symbol)
Mindre än 70 mm 505 etiketter på rulle
med symbol (typ V1)
eller utan symbol (typ V2)
127 x 60 mm
(med symbol)
100 x 150 mm
(utan symbol)
Större än 70 mm 220 etiketter på rulle
med symbol (typ W1)
eller utan symbol (typ W2)
127 x 150 mm
(med symbol)

 

Hur och var appliceras etiketterna?

Installationstips

 

Tydlig märkning måste finnas vid huvud- och gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och övriga kopplingsalternativ, vid apparatanslutningar, vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, vid avgreningar och minst en gång i varje lokal.

Appliceringstips

 

 • Applicera etiketterna på rena, torra, rost- och dammfria underlag.
 • Använd dig av en hållare om ledningen är mycket oljig eller rostig.
 • Märkningen måste sitta så att den är väl synlig.
 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank