Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Farosymboler och ADR-skyltar

Arbetar din personal med miljö- och hälsofarliga ämnen? I sådana fall är det absolut nödvändigt att upplysa dem om de risker ämnena i fråga medför.

Våra skyltar och dekaler hjälper dig att märka kemikalier och andra farliga produkter enligt gällande föreskrifter.

105 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Form  
Rombformad(27)
Rektangulär(20)
Romb(10)
Kvadratisk(9)
Material  
Vinyl(49)
Aluminium(22)
Plast(19)
Polyester/Vinyl(9)
Papper(9)
Stål(3)
Galvaniserat stål(1)
Höjd  
100mm(28)
120mm(1)
150mm(32)
15mm(9)
23mm(9)
250mm(26)
300mm(28)
32mm(9)
400mm(1)
40mm(9)
42mm(9)
46mm(9)
55mm(9)
65mm(9)
90mm(9)
95mm(9)
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Olyckor som involverar kemiska ämnen kan få allvarliga konsekvenser både för miljö och människors hälsa. Kemikalier finns i ett stort antal produkter som vi använder dagligen och olyckorna kan inträffa både i hemmet och på arbetsplatsen. En otydlig märkning kan leda till att produkten hanteras på ett felaktigt sätt, vilket i värsta fall kan framkalla en olycka.

Försiktighet är ett nyckelord när man handskas med kemikalier. Kunskap är ett annat. Det är oerhört viktigt att vara medveten om de risker som förknippas med produkterna man använder. En tydlig märkning ger indikationer om hur produkterna ska hanteras och lagras, vilka åtgärder som ska vidtas vid första hjälpen, hur ämnena ska transporteras, hur avfallet ska hanteras och vad som gäller vid oavsiktliga utsläpp.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) är ett internationellt system för klassificering och märkning av kemikalier. Tanken är att gemensamma internationella regler ska ge ett ökat skydd vid hantering, förvaring och transport av miljö- och hälsofarliga ämnen eftersom märkningens innebörd är tydlig för alla. Våra produkter följer naturligtvis gällande normer.

Regler för hur områden och lokaler som används för lagring av farliga ämnen och preparat ska skyltas finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Vi hänvisar även till vår artikel GHS/CLP: nya regler för klassificering och märkning av kemikalier för ytterligare information.

Tänk på att bära Personlig skyddsutrustning när du jobbar med hälsofarliga ämnen. Se framförallt våra Kemikalieskyddshandskar och Skyddskläder .

Se våra produkter för märkning av gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler under rubriken Rörmärkning enligt CLP .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng