Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Farosymboler enligt CLP/GHS

Vi saluför ett stort antal produkter för märkning av kemikalier efter konstens alla regler.

Alla våra skyltar och dekaler är försedda med de nya farosymbolerna. Du kan därmed vara säker på att du följer gällande normer oavsett vilken produkt du väljer.

63 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Form  
Rektangulär(18)
Romb(9)
Kvadratisk(9)
Bredd  
15mm(9)
180mm(9)
23mm(9)
25mm(9)
32mm(18)
35mm(9)
43mm(9)
46mm(9)
61mm(9)
80mm(9)
Höjd  
150mm(9)
15mm(9)
23mm(9)
32mm(9)
40mm(9)
42mm(9)
46mm(9)
55mm(9)
65mm(9)
90mm(9)
95mm(9)
  1. 1
  2. 2

Det är viktigt att märka kemiska produkter enligt gällande riktlinjer. Märkningen talar om hur man bör handskas med produkterna i fråga och minskar risken för allvarliga olyckor.

Vad säger lagen?

"Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta enligt alternativ 1 eller 2 nedan.
1. Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).
2. Med följande:
a) produktens namn,
b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen samt text enligt nedanstående tabell och
c) text med information därom när produkten kan
– ge cancer,
– ge allergi,
– skada arvsmassan eller
– störa reproduktionen"

"Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån."

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).


Vi säljer ett stort antal skyltar, dekaler och etiketter med de nya farosymbolerna enligt CLP-förordningen. Produkterna finns i ett flertal material och utföranden. Vår materialguide hjälper dig att välja rätt typ.

Läs vår artikel GHS/CLP: nya regler för klassificering och märkning av kemikalier för ytterligare information.

Se även vårt sortiment av Personlig skyddsutrustning , våra produkter för en säker Hantering av farliga ämnen samt våra kundanpassade etiketter för märkning av farliga ämnen.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng