Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyltar enligt ADR

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) är ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Det innebär att fordon som transporterar farligt gods måste märkas med särskilda skyltar som identifierar godsets farliga egenskaper.

Vi saluför ett stort antal farligt gods-etiketter för en hållbar märkning av kollin, fordon och containrar.

33 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Form  
Rombformad(27)
Rektangulär(2)
Romb(1)
Material  
Vinyl(31)
Aluminium(22)
Plast(19)
Stål(4)
Rostfritt stål(1)
Galvaniserat stål(1)
Höjd  
100mm(28)
120mm(2)
150mm(23)
250mm(26)
300mm(29)
400mm(1)

Stora mängder farligt gods fraktas varje år på våra vägar. Det är av största vikt att ämnena hanteras på rätt sätt för att undvika olyckor. Skyltar som tillkännager gods av miljö- och hälsofarlig karaktär ger räddningstjänsten viktig information vid eventuella tillbud. De ger även andra trafikanter viktiga upplysningar.

Vi säljer ett stort antal etiketter för märkning av kollin, fordon och containrar (ADR-S). Godset delas in i olika klasser utifrån dess fysikaliska och kemiska egenskaper:

Klass 1 - Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 - Gaser
Klass 3 - Brandfarliga vätskor
Klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen
Klass 5 - Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Klass 6 - Giftiga och smittfarliga ämnen
Klass 7 - Radioaktiva ämnen
Klass 8 - Frätande ämnen
Klass 9 - Övriga farliga ämnen och föremål

Enligt ADR-S måste även "De som är delaktiga i transport av farligt gods [...] vidta nödvändiga åtgärder, allt efter arten och omfattningen av de faror som kan förutses, för att förhindra skador och för att begränsa en eventuell skada så långt möjligt."

Se även våra farligt gods-etiketter för märkning av kollin och overpack! Du hittar dessa du bland våra Emballageetiketter och etikettdispensrar .

Detta kan till exempel innebära att du bör ha Personlig skyddsutrustning och eventuellt även spillskyddsutrustning tillgänglig i fordonet. Se våra Absorbenter och spillkit för alla vätskor och icke aggressiva kemikalier , Absorbenter och spillkit för kemikalier och farliga vätskor samt Absorbenter och spillkit för olja och andra petroleumbaserade vätskor .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng