Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Varningsskyltar: farlig elektrisk spänning

Elolyckor kan ha mycket allvarliga och följder. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda. Vad gäller just elsäkerhet är det viktigt att endast kompetent personal utför arbeten som kan medföra en olycksrisk. Vidare måste lagar, regler och tillverkarens anvisningar följas.

En tydlig varselmärkning ser till att alla är informerade om riskerna och hanterar utrustningen med den försiktighet som krävs.

13 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Valdad filter:

Det kan vara rent livsfarligt att befinna sig i miljöer där man riskerar att komma i kontakt med spänningssatta föremål. När det gäller högspänning kan det dessutom räcka med att närma sig den spänningssatta ledningen för att en olycka ska inträffa. Arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Han är skyldig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och se till så att lagar och regler efterföljs.

Vad säger lagen?

"Vid arbete där det finns elektrisk fara skall säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet." (ELSÄK-FS 2006:1)

Elolyckor kan till viss del förebyggas genom anpassade arbetsrutiner. Se till att arbetstagarna arbetar på ett säkert sätt, att de har den kunskap som krävs och att de är försedda med lämplig arbetsutrustning. Se vår Elektriskt isolerande skyddsutrustning samt våra produkter för Elektrisk lockout .

Kan riskerna inte helt undanröjas måste de istället signaleras med en tydlig märkskylt. Våra varningsskyltar varskor om farlig elektrisk spänning. De finns i ett flertal olika storlekar och material. Läs vår materialguide för mer information om de olika modellerna.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng