Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Tillgänglighetsanpassa dina entréer |

Tillgänglighetsanpassa dina entréer

 

Hur bör dina entréer se ut?

Huvudentréer till offentliga lokaler, arbetslokaler och bostadshus skall utformas så att de är tillgängliga och användbara för alla. Entré- och kommunikationsutrymmen skall vara så pass stora att rullstolsbrukare kan förflytta sig utan hjälp. Entréer bör vara fria från nivåskillnader. Där detta inte kan undvikas används ramper.

Kommunikationsutrymmen bör ha en fri bredd på minst 1,30 meter och minst 0,80 meter vid begränsade hinder.

Tillgängliga dörrar och portar skall vara tillräckligt breda för att medge passage med rullstol. Tillräckligt utrymme måste dessutom finnas för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. Dörrarna skall lätt kunna öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De bör eventuellt förses med automatiska dörröppnare.

Det fria passagemåttet vid entrédörrar, hissdörrar, korridordörrar, och övriga dörrar bör vara minst 0,80 meter när dörren är uppställd i 90°. Rekommenderade mått för dörrar i bostäder finns i SS 91 42 21. Regler om dörrar i arbetslokaler finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:02.

 

Handtag

 

För att dörrar och portar lätt skall kunna öppnas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga måste handtag, manöverdon och lås placeras och utformas på ett användarvänligt sätt. Tunga dörrar och dörrar med dörrstängare bör förses med automatisk dörröppnare.

Vid dörrar med automatisk dörröppnare är det viktigt att markera dörrens svepyta och eventuellt installera sensorer för minskad klämrisk.

Handtag och andra manöverdon bör placeras ungefär 0,80 meter från marken. De bör kunna hanteras av personer med nedsatt styrka samt personer med nedsatt grip- eller precisionsförmåga.

 

Glasdörr

 

Glasdörrar och andra stora glaspartier bör kontrastmarkeras för att undvika sammanstötning. Markeringen bör avvika från bakgrunden och placeras där den kan ses av både sittande och stående personer.

 

Se vårt produktsortiment:

8 produkter

4 produkter

 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank