Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Avspärrningsstaket, avspärrningsnät och andra avspärrningsprodukter

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vilken avspärrningsprodukt passar bäst var? Våra avspärrningsprodukter används för att provisoriskt hägna in och spärra av farliga arbetsplatser i olika miljöer. De skyddar arbetsområdet under tiden arbetet pågår för att personer som passerar eller arbetar i närområdet inte ska utsättas för risker.

Hos oss hittar du allt från avspärrningsstaket och byggnät till kravallstaket och andra mobila avspärrningar. Beroende på var avspärrningarna ska användas har vi flera alternativ att välja mellan. Läs vår guide nedan för hjälp med att välja.

13 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Köpguide - Avspärrningsprodukter för arbetsområden

Tillfälliga arbetsplatser ska hägnas in för att hindra obehöriga personer från att komma för nära och på så sätt utsätta sig själva för onödiga risker. Vi saluför flera sorters avspärrningssystem för tillfälliga arbetsplatser. Beroende på var avspärrningarna ska användas har vi flera alternativ att välja mellan.

Vilken avspärrningsprodukt passar bäst till vad?

Hos Seton hittar du ett antal smarta lösningar för tillfällig avstängning av olika slags arbetsplatser. Vilken som passar dig bäst beror på flera olika faktorer som vägs mot varandra i en så kallad riskbedömning:

  • Arbetsområdets storlek: är området som ska spärras av stort eller litet?
  • Arbetsområdets läge: är det mycket folk som rör sig på platsen eller ligger platsen väldigt enskilt?
  • Risknivån: bedöms risken för ohälsa eller olycksfall vara stor eller liten?

På arbetsplatser som ligger enskilt är exempelvis risken för att obehöriga personer ska kunna ta sig in på arbetsområdet lägre än på högfrekventerade platser mitt inne i staden. Det kan därför räcka med en enklare avspärrning, såsom ett avspärrningsband, för att skydda arbetsområdet. Är risken för allvarliga olyckor däremot hög kan man däremot behöva en rejälare sorts avspärrning som gör det svårare att ta sig in på området, trots att arbetsplatsen ligger isolerat.

Avspärrningsstaket

Utdragbar avspärrningsgrind

Fast avspärrningsstaket

Perfekta för arbeten på allmänna platser inne i staden (gator, trottoarer, torg och parker). Går att koppla ihop för att skapa ett enda långt, sammanhängande staket som hägnar in större områden vid exempelvis grävningsarbeten, bygg- och reparationsarbeten på fastigheter, snöskottning från tak, etc. Kan även användas för att leda trafiken och visa alternativa vägar förbi arbetsplatsen.

Utdragbar avspärrningsgrind

Utdragbart avspärrningsstaket

De utdragbara avspärrningsstaketen går att anpassa på längden och är perfekta för avspärrning av exempelvis lagergångar, korridorer, dörröppningar och andra mindre platser inomhus.

Avstängningshagar

Röd/vit avstängningshage

Perfekta i samband med mindre arbeten på bland annat gator och trottoarer. Placeras runt uppgrävda hål i asfalten och öppna brunnslock för att förbipasserande inte ska trilla ner. Fungerar även precis lika bra på arbetsplatsen för skydd vid reparationsarbeten, underhållsarbeten och andra arbeten av tillfällig karaktär. Små och kompakta för att framkomligheten ska förbli så bra som möjligt för gående och övrig trafik.

Avspärrningsnät

Byggnät

Perfekta för avspärrning vid bygg- och anläggningsarbeten. Kan även användas vid sportarrangemang. Gör det möjligt att snabbt hägna in större områden och är betydligt billigare än avspärrningsstaket och avspärrningshagar.

Kompletterande produkter - Avspärrningsprodukter för arbetsområden

Förutom avspärrningsstaket, avspärrningshagar och byggnät har vi även ett stort utbud av avspärrningsstolpar som används för avspärrning i samband med tillfälliga arbeten och särskilda evenemang utomhus. Stolparna kombineras med kedjor för att snabbt och enkelt skapa avstängningar som håller förbipasserande på säkert avstånd. Eventuellt kan man sätta ut trafikkoner för att leda trafiken bort från arbetsområdet under tiden arbetet pågår.

Avspärrade arbetsområden ska vara tydligt markerade med skyltar som talar om att allmänheten inte får beträda området och som eventuellt informerar om varför. Vi saluför ett brett utbud av skyltar för markering av arbetsområden dit allmänheten inte har tillträde. Se vårt urval av skyltar "tillträde förbjudet". Hittar du inte riktigt vad du är ute efter kan vi även specialtillverka dina skyltar med valfritt piktogram och text. Beställ skyltarna online eller kontakta oss för ytterligare information.

Se även vårt utbud av personlig skyddsutrustning för ett effektivt skydd från topp till tå.