Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Markeringsskärmar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vad använder man markeringsskärmar till? Markeringsskärmar är oumbärliga för säkerheten på alla vägarbetsplatser. De ser till att förarna anpassar hastigheten när de närmar sig arbetsområdet och att de passerar på säkert avstånd från mötande trafik och personal som arbetar på vägen.

Välj en av våra reflekterande modeller för maximal synlighet på dagen såväl som på natten.

6 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Markeringsskärmar för ökad säkerhet vid vägarbeten

Varje år skadas eller omkommer ett stort antal personer i samband med vägarbeten. För att skydda både vägarbetare och trafikanter ska vägarbetsområden utmärkas enligt den så kallade V3-principen.
Varna trafikanterna: varna trafikanterna i god tid så att de vet vad som händer längre fram på vägen och hinner anpassa farten därefter. Tydliga skyltar markerar arbetsområdets början och slut.
Vägled trafikanterna: se till att trafikanterna tar en säker väg förbi arbetsplatsen och att de vet precis hur de ska köra. Markeringsskärmar, vägkoner och vägmarkeringar ger effektiv trafikledning. De kan eventuellt kompletteras med en påbudsskylt som anger påbjuden körriktning.
Värna vägarbetare och trafikanter: när trafiken passerar arbetsområdet ska vägarbetarna skyddas så att de kan genomföra sitt arbete i säkerhet.
  • Alla som utför vägarbete eller vistas på en vägarbetsplats ska bära varselkläder för att synas ordentligt.

  • Farten på passerande fordonstrafik ska hållas nere med hjälp av farthinder eller andra hastighetsdämpande åtgärder (avsmalnande körfält, S-kurvor med liten radie, sidoförflyttning av trafiken, etc.) och skyltar som anger den maximalt tillåtna hastigheten.


Var och när används markeringsskärmar?

Markeringsskärmar är mycket användbara i samband med vägarbeten. Deras huvudsakliga uppgifter består i att:
  • Varna trafikanterna för sidohinder och farthinder.

  • Vägleda trafikanterna.

  • Uppmärksamma trafikanterna på att förhållandena ändras så att de behöver anpassa hastigheten.

  • Markera vägens eller körbanans kant.

  • Skilja olika trafikriktningar åt när körbanan saknar mittlinje.

Observera att våra markeringsskärmar endast är avsedda för arbeten på enskilda vägar och privat mark.

Vad är skillnaden mellan de olika reflexmaterialen?

Det är viktigt att markeringsskärmarna syns ordentligt, framförallt på natten. I dagsljuset är sikten vanligtvis bättre vilket gör att trafikanterna kan förutse vad som kommer att hända några hundra meter bort och anpassa hastigheten. I mörkret ser man ofta inte särskilt långt och trafikanterna är beroende av markeringsskärmarna för vägledning. Därför är det viktigt att de går att upptäcka på långt håll.

De flesta av våra markeringsskärmar är reflekterande och faller inom en av följande klasser:
  • Klass 1: hög reflektionsförmåga och en synbarhet på upp till 100 meter.

  • Klass 2: mycket hög reflektionsförmåga och en synbarhet på upp till 250 meter.

Alla reflexer har en begränsad hållbarhet och förlorar över tid sin initiala reflektionsförmåga. Reflexmaterial klass 1 har en hållbarhet på 7 år medan hållbarheten hos reflexmaterial klass 2 sträcker sig till 10 år vid normalt bruk.

Kompletterande produkter

Våra vägkoner skyddar personal som arbetar längs med vägen genom att skapa en avstängning som håller trafiken på säkert avstånd. Se alla våra Varningskoner och tillbehör .

Det är inte alltid markeringsskärmar är den bästa lösningen för trafikledning vid vägarbeten. I vissa fall är det bättre att använda en vanlig Snabbtorkande trafiklinjefärg för att skapa tillfälliga gula vägmarkeringar.