Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Varningsljus

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Varningsljus för fordonsmarkering: vad säger lagen? Fordon och släp som utgör hinder eller fara ska förses med varningslyktor som gör det lättare för övrig trafik att få syn på dem. Ökad synlighet i trafiken innebär ofta minskad risk för olyckor!

Hos oss hittar du flera sorters typgodkända varningsljus för märkning av väghållningsfordon samt andra sorters varningsljus som kan användas för att påkalla uppmärksamhet i trafiken.

6 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Fordonsmarkering

Fordon som utgör hinder eller fara för övrig trafik ska förses med ECE-godkända varningslyktor. Dessa ökar fordonens synlighet, särskilt i mörkret, och minskar risken för olyckor betydligt.

Vad säger lagen?

Utmärkning av väghållningsfordon

Väghållningsfordon ska förses med varningsljus när fordonet måste parkeras eller föras så att det kan utgöra hinder eller fara för andra trafikanter. Varningsljuset gör omgivningen uppmärksam på faran och minskar risken för krockar och andra olyckor.
Användningen av varningsljus i trafken regleras med Trafikförordningen som talar om när och hur man använder dem:

"Gult blinkande ljus varnar för fara. Det kan användas som fast ljus eller på fordon. Användning på fordon är endast tillåtet för att varna för arbets- eller olycksplatser, långsamma fordon eller fordon med överbredd eller överlängd samt fordon med bred eller lång last."

Vårt roterande varningsljus är främst avsett för fordon som utför väghållningsarbete, men får även användas på fordon vid bärgning, fordonskontroll, olyckor och transport av bred last som överstiger 300 cm i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter. Det följer europeiska riktlinjer för varningsljus (ECE-R65) och får därmed användas på allmänna vägar.

Glöm inte att personer som utför vägarbete ska ha på sig tillåten varselklädsel när de vistas utanför fordonet. Se vårt sortiment av varselkläder och övrig skyddsutrustning.

Se även vårt utbud av produkter för tillfällig avspärrning eller vägmarkering i samband med vägarbeten.

Vad gäller för fordon som transporterar farligt gods?

Vid transport av farligt gods på väg ska fordon och containrar märkas med särskilda skyltar som påvisar förekomsten av farligt gods och talar om vilka faror som förknippas med detta:
  • Orangefärgade skyltar: anger godsets farlighetsnummer och UN-nummer

  • Storetiketter: visar vilken klass godset tillhör, utifrån dess fysikaliska och kemiska egenskaper


Se vårt kompletta utbud av skyltar och etiketter för farligt gods-märkning samt läs mer om reglerna som gäller vid transport av farligt gods här.