Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Vattenlöslig sprayfärg

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Varför använda en temporär märkfärg? Tillfälliga vägmarkeringar behövs ofta för att garantera säkerheten på och i närheten av temporära arbetsplatser. De gör det bland annat möjligt att markera hinder för att undvika olyckor, leda trafiken förbi vägarbeten samt märka ut tillfälliga uppställningsplatser där folk kan parkera under tiden arbetet pågår.
Vår vattenburna märkfärg är den perfekta lösningen för att måla linjer på marken i samband med tillfälliga arbeten på gator, vägar och trottoarer. Färgen kan användas både inom- och utomhus på de flesta vägunderlag. Dess höga pigmentinnehåll och utmärkta täckförmåga ger tydliga linjer som syns mycket väl i alla omständigheter.

2 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Märkspray för temporär märkning


Varför använda en temporär märkfärg?

I samband med tillfälliga arbeten händer det ofta att man behöver ändra ordinarie vägmarkeringar eller helt enkelt skapa nya för provisorisk omledning av trafiken under tiden arbetet pågår. I dessa situationer är en temporär märkspray perfekt! Färgen gör det möjligt att måla tydliga linjer som försvinner av sig själva efter en viss tid, så att man slipper ta bort eller dölja dem när arbetet är färdigt.

Vilka är fördelarna med en temporär märkfärg?

Vår märkfärg har flera viktiga fördelar gentemot vissa andra typer av färger:
 • Den är vattenburen och innehåller inga skadliga lösningsmedel, vilket är ett stort plus ur miljösynpunkt.

 • Den torkar mycket snabbt (± 20 minuter, beroende på lufttemperaturen).

 • Den har ett högt pigmentinnehåll och utmärkt täckförmåga, vilket ger linjer som syns väldigt väl, även när marken är knagglig.

 • Den har en hög vidhäftningsförmåga, vilket gör att den utan problem fäster på ett stort antal ytor (även våta, mycket kalla eller mycket varma ytor): grus, sand, metall, trä, betong, asfalt, oljegrus, etc.

 • Den försvinner av sig själv efter ett tag (hur lång tid det tar beror på underlag och yttre förhållanden såsom nederbörd och trafik). Vill man ta bort färgen fortare kan man göra det med högtryckstvätt och borste.


När används märkfärgen?

Vår temporära märkspray är perfekt för att måla linjer på marken i samband med exempelvis bygg- och anläggningsarbete, vatten- och avloppsarbete, vägarbete, skogsarbete, lantmäteri, etc. Ihop med övriga Skyltar och avspärrningar bidrar linjerna till att skapa säkra och olycksfria arbetsplatser.

Några exempel på användningsområden:
 • Markering av hinder som måste kringgås och faror som måste undvikas.

 • Omledning av trafiken förbi en vägarbetsplats.

 • Märkning av tillfälliga parkeringsplatser där folk kan ställa sina bilar under tiden arbetet pågår.

 • Markering av ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme så att man inte förstör något när man arbetar med tung utrustning såsom grävskopor och tryckluftsborrar.

 • Märkning av träd som ska fällas.


Vad behövs för att utföra märkningen?

Behöver du märka upp ett större område? I sådana fall rekommenderar vi dig att använd vårt handtag med hjul för att slippa arbeta med ryggen framåtböjd under en längre tid.

Personer som utför vägarbete ska bära tillåten varselklädsel som uppfyller EN EN ISO 20471 klass 3 så att trafikanterna kan upptäcka dem i god tid. Se vårt sortiment av varselvästar, varseljackor och varselbyxor. Se även våra varma arbetskläder och arbetshandskar för skydd vid arbete utomhus i regn och rusk.

Med hjälp av en tydlig utmärkning och avspärrning av arbetsplatserna kan man skydda inte enbart personalen som utför arbetet, utan även förbipasserande fordon och oskyddade trafikanter. Se vårt utbud av avspärrningsprodukter:
 • Vägkoner för att leda trafiken bort från arbetsområdet medan arbetet pågår.

 • Avstängningshagar för att hägna in hål på gator och trottoarer.

 • Avspärrningsstaket för att leda trafik och visa alternativa vägar förbi arbetsplatsen.

 • Avspärrningsband för att skydda större arbetsområden.

 • Stolpar för avspärrning inom- och utomhus på arbetsplatsen.


Behöver du hjälp med att måla tillfälliga linjer och märka ut tillfälliga P-platser på din parkering? Se våra band för temporär vägmarkering, avståndsmätare, kritsnören, etc. Se även våra produkter för permanent vägmarkering.