Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Trafikavgränsare

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Se våra produkter för avgränsning av P-platser! Tydligt utmärkta parkeringsplatser gör att förarna snabbare hittar ett ställe att parkera bilen på, vilket i sin tur leder till att trafiken flyter på bättre. När parkeringsrutans kanter är tydligt markerade minskar dessutom risken för att bilarna ställer sig fel. På platser där det är extra viktigt att man håller sig innanför P-rutan kan man använda så kallade rullstopp som påminner förarna om att det är dags att stanna bilen innan de hinner köra för långt fram.

Se vårt kompletta utbud av produkter för avgränsning av parkeringsplatser och trafikområden.

31 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Märkning och avgränsning av P-platser

Produkter för märkning av P-platser

Markeringar på marken visar förarna hur de ska ställa bilen. De visar tydligt var parkeringsrutans gränser går för att undvika att man parkerar fel och tar upp flera platser eller stör övrig trafik. Vi erbjuder 2 olika lösningar för synlig och hållbar märkning av parkeringsplatser:

 • Parkeringslinjer: vita, målade linjer som markerar parkeringsrutans gränser. Kan även användas för att visa vem som har rätt att ställa sig på platsen (personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer, elbilar, etc.). Se våra produkter.
 • Vägmarkeringar med eller utan reflektorer: perfekta för märkning av P-rutor på platser där man inte kan eller vill måla parkeringslinjer (på torg, kullerstensgator, etc.). Se våra produkter.

Vi säljer även ett stort antal skyltar för märkning av parkeringsplatser.

Rullstopp för avgränsning av P-platser

Rullstopp används som hjälpmedel för att markera parkeringsrutornas kanter. De talar om att det är dags att stanna fordonet innan man har hunnit köra för långt fram. Rullstoppen är perfekta på platser där sikten är begränsad och där det är extra viktigt att man håller sig innanför parkeringsrutans gränser:

 • I närheten av byggnader, dyrbar utrustning, rabatter och grönområden för att skydda mot påkörning.
 • På större parkeringar för att hindra fordonen från att krocka med varandra.
 • Längs gator för att hindra fordonen från att parkera med framdelen hängande över trottoaren där den är i vägen för barnvagnar, rullstolar och rullatorer.
 • I närheten av branta sluttningar eller andra ställen där man riskerar att köra fast.

Pollare för avgränsning av platser med stopp- och parkeringsförbud

Pollare hindrar förarna från att stanna och parkera på förbjudna platser. De mjuka materialen och flexibla fästena gör att de inte skadar fordonen vid påkörning samtidigt som de ändå utgör ett trafikhinder som inte går att missa. De är perfekta på platser där man av säkerhetsskäl inte får parkera, men där folk ofta struntar i förbudet och ställer sig ändå:

 • På övergångsställen eller närmare än 10 meter före övergångsställen.
 • I vägkorsningar eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
 • Där man skymmer vägmärken eller trafiksignaler.
 • I vägportar eller tunnlar, på eller i närheten av backkrön eller i närheten av kurvor där sikten är skymd.

Hur stora ska P-platserna vara?

Parkeringsplatserna ska vara tillräckligt stora för att man utan problem ska kunna ta sig in och ut ur bilen. Rekommendationer angående parkeringsplatsernas mått finns i Trafikverkets publikation 2012:178 (Vägars och gators utformning).

 • Parkeringsrutan ska vara så bred att man kan öppna bildörren för att stiga ut/in utan att slå upp den på bilen bredvid.
 • Parkeringsrutan ska vara så lång att bilar av alla storlekar får plats.
 • Det kvarstående vägutrymmet måste vara tillräckligt stort för att bussar, bilar, cyklar och gående ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Hur stora parkeringsrutorna behöver vara beror på parkeringens typ:

Tvärställd parkering

Mått för tvärställda parkeringsplatser
 • Rekommenderad längd: 5 m
 • Rekommenderad bredd: 2,5 m
 • Rekommenderad körfältsbredd: 6,1 m

Fickparkering

Mått för parkeringsfickor
 • Rekommenderad längd: 5 m
 • Rekommenderad bredd: 2,5 m
 • Rekommenderad körfältsbredd: 3,5 m

Snedställd parkering

Storleken på snedställda parkeringsrutor beror på hur tvär inkörningsvinkeln är:

Mått för snedställda parkeringsplatser 45 grader

45° vinkel

 • Rekommenderad längd: 5,3 m
 • Rekommenderad bredd: 2,3 -2,5 m
 • Rekommenderad körfältsbredd: > 3,5 m
 
Mått för snedställda parkeringsplatser 60 grader

60° vinkel

 • Rekommenderad längd: 5,6 m
 • Rekommenderad bredd: 2,3 -2,5 m
 • Rekommenderad körfältsbredd: > 3,5 m
 
Mått för snedställda parkeringsplatser 75 grader

75° vinkel

 • Rekommenderad längd: 5,5 m
 • Rekommenderad bredd: 2,4 -2,5 m
 • Rekommenderad körfältsbredd: > 5,2 m

Parkering för personer med funktionsnedsättning

Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader ska ”Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd [...] utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga [...]”.

Rekommenderad storlek på tillgängliga parkeringsplatser

Parkeringsplatserna bör placeras i direkt anslutning till byggnadsentréen och så nära denna som möjligt, dock helst “Inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus."

Parkeringsplatser för personer med särskilt tillstånd har företräde framför de för personal och övriga besökare. De bör vara tydligt markerade med skyltar och markeringar på marken.

Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder måste vara tillräckligt stora för att fungera ordentligt. Rullstolsbrukare måste kunna ta in rullstolen från sidan av fordonet, måste kunna vända med rullstolen, måste kunna fälla ut en rullstolsramp samt måste ha plats för att komma på och av denna. Enskilda parkeringsplatser bör vara minst 5 m breda. Bredden kan minskas till 3,6 m för parkeringsplatser som ligger precis intill en fri yta eller bredvid flera andra tillgängliga platser.

Kompletterande produkter

Förutom produkter för märkning och avgränsning av parkeringsplatser har vi även ett stort sortiment av trafikprodukter avsedda att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken:

Våra farthinder håller nere hastigheten på förbipasserande trafik och ökar därmed säkerheten för alla trafikanter.

Trafikpollare gör det möjligt att stoppa tillträdet för bussar och bilar till platser där de inte är önskvärda. Pollarna sätter effektivt stopp för fordonen utan att störa framkomligheten för cyklister och gående. För att begränsa trafiken på privata vägar eller parkeringar rekommenderar vi en av våra vägbommar.

Se även vårt utbud av vägmarkeringsprodukter. Vårt kompletta sortiment innehåller allt från vägfärg och schabloner som används för att måla egna vägmarkeringar till prefabricerade vägmarkeringar i termoplast.