Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Pollare

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Välj rätt sorts pollare! Avgränsa trafiken och vägled trafikanterna på dina parkeringar och vägar med en av våra pollare. Pollarna är gjorda av mjuka plast- eller gummimaterial och kan fås med återfjädrande fästen som gör att påkörande fordon inte tar skada. De syns på långt håll tack vare sina reflexband och starka färger.

Läs köpguiden nedan för mer information om våra olika sorters pollare och för hjälp med att välja ut en passande produkt.

9 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Köpguide - Pollare

Pollare är mångsidiga konstruktioner som används överallt där bilar, mopeder och andra fordon cirkulerar. Beroende på det ämnade användningsområdet kan de se lite olika ut och det är inte alltid det lättaste att veta vilken typ som passar bäst var. Nedan går vi igenom de olika huvudtyperna och hjälper dig att välja den som passar dig bäst.

Vad är skillnaden mellan de olika sorters pollarna?

Konstruktionen: mjuk eller hård

Pollarna kan delas in i två olika grupper: mjuka och hårda. De olika typerna ser olika ut och används på lite olika sätt.

Mjuka pollare i plast eller gummimaterial används för att avgränsa, varna och vägleda på platser där det inte krävs ett hinder som motstår påkörning. Deras jobb är att guida trafiken, inte att stoppa den. Exempel på användningsområden:
  • Markering av refuger.

  • Körfältsindelning när två eller flera körfält hålls öppna i samma riktning.

  • Avgränsning av fordonsfria områden.

  • Lotsning av trafik vid vägarbeten.

  • Varning för ankommande hinder (farthinder, övergångsställen, avsmalningar och andra hinder på vägbanan) så att förarna hinner sänka farten.

  • Parkeringshinder på ställen där det inte räcker med skyltar och markeringar på marken för att folk ska respektera gällande parkerings- eller stoppförbud.


Hårda pollare, så kallade trafikpollare, är perfekta för avstängning. De förekommer ofta på platser där det av säkerhetsskäl krävs hinder som stoppar fordonen från att göra intrång eller där man behöver skydda övriga trafikanter. Pollarna stoppar effektivt motorfordonen utan att störa framkomligheten för cyklister och gående. De är ett ett vanligt inslag vid exempelvis köpcentra, gågator, torg, lekplatser, hamnområden och bostadsområden.
>>> Se vårt sortiment av trafikpollare.

Till skillnad från de hårda pollarna finns det ingen risk att de mjuka plast- eller gummipollarna skadar det påkörande fordonet. Materialet är inte tillräckligt hårt för att göra repor eller bucklor i plåten. En annan viktig skillnad mellan de olika typerna är färgen. Medan plast- eller gummipollarna ofta är gjorda för att synas på långt håll är trafikpollarna mer diskreta för att bättre passa in i stadsmiljön.

Fästmetoden: fast eller flyttbar

Pollarna finns med 3 slags fästen för olika användningsområden:
  • Fasta pollare: fästs permanent med skruvar eller lim på asfalten. Kan fås med klassiskt eller återfjädrande fäste. Det återfjädrande fästet gör att pollarna viker sig vid påkörning och automatiskt fjädrar tillbaka i upprätt position. Systemet minskar påfrestningen på pollarna när man krockar med dem och minskar risken för att de ska lossna.

  • Flyttbara pollare: fylls med sand eller vatten för att stå stadigt på vägen och går att flytta vid behov.

  • Löstagbara pollare: fästs på en fot som i sin tur sitter fast med skruvar eller lim på asfalten. Själva pollaren går att skruva loss och ta bort, men foten sitter kvar i marken.


Kompletterande produkter

Ska pollarna användas för att vägleda trafiken i samband med arbete på väg? Komplettera med gula vägmarkeringar och vägbanereflektorer för maximal effekt. Se även resten av våra avspärrningsprodukter.

Skapa en säker och trygg trafikmiljö med rätt trafikutrustning. Farthinder är idealiska på platser där det är extra viktigt att man får trafikanterna att respektera hastighetsbegränsningen (t.ex. utanför dagis och skolor) samt på platser där folk ofta kör fortare än de får och trafikskyltar inte räcker för att hålla hastigheten nere. Se våra farthinder.

Tydliga vägmarkeringar talar om för trafikanterna hur de ska köra och informerar om viktiga trafikregler. Vi saluför markeringsfärg och färdiga vägmarkeringar av termoplastisk massa för hållbar vägmarkering. Se samtliga produkter.