Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Rullstopp

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Rullstopp: en produkt med flera användningsområden! Använd våra rullstopp för att minska risken för olyckor på dina vägar, gator och parkeringar. Rullstoppen hjälper förarna att parkera på platser där sikten är dålig och där man måste backa in i parkeringsrutan. De säger ifrån när man måste stanna bilen för att inte köra in i hinder, dyrbar utrustning och övriga fordon.

Rullstoppens låga höjd gör att man inte slår i fordonens underrede om man råkar köra över dem. Den gör även att de inte är i vägen för folk som kommer gående.

Vi saluför ett flertal modeller i olika storlekar, material och färger, med eller utan reflexer. Samtliga modeller går att använda i olika trafikerade områden inomhus och utomhus.

9 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Rullstopp: en produkt med flera användningsområden

Rullstopp (även kallade Hjulstopp eller Parkeringsblock) är ett slags väggupp vars uppgift är att stoppa fordonen från att krocka med hinder, dyrbar utrustning och övriga fordon i samband med parkeringsmanövrar.

Rullstoppen är så pass låga att de inte slår i fordonens underrede om man råkar köra över dem, men samtidigt tillräckligt höga för att man inte ska kunna ta sig över dem av misstag vid låga hastigheter.

Skydd av fotgängare

Rullstopp är perfekta i P-hus där förbindelseleder för fotgängare ofta angränsar parkeringsplatserna. Rullstoppen ser till att förarna håller sig innanför P-rutornas linjer för att undvika olyckor. Deras låga höjd gör att de inte är i vägen för fotgängarna som utan problem kan kliva över dem.

Avgränsning av parkeringsplatser


Rullstopp används ofta som parkeringshjälp på platser där sikten är dålig, där man måste backa in på parkeringsplatserna eller där det av någon anledning är extra viktigt att man håller sig innanför parkeringsplatsernas gränser. De talar om för föraren att det är dags att stanna fordonet innan denne har hunnit köra för långt fram och olyckan är ett faktum.

Rullstopp är även mycket praktiska för att motverka slarvigt parkerade fordon som tar upp flera parkeringsplatser. Genom att placera dem i den främre kortsidan av varje parkeringsruta hindrar man bilarna från att fortsätta för långt fram och ta upp en del av framförliggande parkeringsplats.

Andra exempel på användningsområden:
  • På större parkeringar där man ställer bilarna mitt emot varandra med bara en linje på marken som skiljer de olika parkeringsrutorna åt. Rullstoppen hindrar bilarna från att köra för långt fram och krocka med fordonet framför.

  • Längs med gator för att hindra förarna från att parkera sina bilar med framdelen hängande över trottoaren eftersom detta försvårar framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer.

  • Framför höga trottoarkanter för att se till att förarna inte kör så långt fram att de skrapar i underredet.

  • I närheten av branta sluttningar där det kan vara farligt att köra för långt fram.

  • På ställen där bilarna riskerar att köra fast och kräva bärgning.


Skydd mot påkörningsskador

Rullstopp syns ofta framför bland annat fasader, laddplatser för elbilar och annan dyrbar utrustning som skydd mot påkörning. De kan även placeras längs med rabatter och gräsmattor för att stoppa förarna från att ställa sig där och förstöra växtligheten. Se våra rabattskydd, stamskydd och skyddsräcken för extra skydd av rabatter, gräsmattor och planterade områden

Kompletterande produkter


Vanliga parkeringsplatser ska vara utmärkta med en parkeringsskylt som talar om vem (om inte alla) som är tillåten att parkera på platsen. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning bör finnas på alla gator och parkeringsområden. Parkeringsplatserna ska vara utmärkta med en tydlig skylt som eventuellt kompletteras med handikappsymbolen på marken. Se våra parkeringsskyltar och schabloner för vägmarkering.

Stoppa obehöriga fordon från att ställa sig på dina förhyrda parkeringsplatser med hjälp parkeringsspärrar. Spärrarna går att fälla upp och ner för att stoppa eller släppa förbi fordonen. Se våra parkeringsspärrar.