Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Utrustning för cykelparkeringar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Skapa en väl fungerande cykelparkering: våra råd & tips Cykeln har de senaste åren blivit mer och mer populär som transportmedel. Trafikköer och trängselskatter har gjort att det har blivit mindre och mindre lockande att ta bilen till jobbet. Idag väljer var tredje svensk istället att lämna bilen hemma till förmån för cykeln.

Uppmuntra denna trend genom att utrusta din verksamhet med en funktionell cykelparkering där folk kan låsa fast sina cyklar. En säker och funktionell parkering är en förutsättning för att undvika cyklar som står slarvigt parkerade lite varsomhelst. Se vårt utbud av cykelställ och cykelpollare för offentliga och privata miljöer.

13 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Cykelparkeringar

För att undvika dryga trafikköer och trängsel i kollektivtrafiken väljer fler och fler svenskar att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Enligt en ny Sifo-undersökning cyklar ungefär var tredje svensk till jobbet åtminstone en gång i veckan. Var fjärde tillfrågad person hade gärna cyklat oftare om det hade funnits bättre möjligheter att kombinera cykel- och kollektivtrafik. I dagsläget är det ofta svårt att hitta en parkeringsplats vid exempelvis stationer och hållplatser vilket gör att många avstår från att ta cykeln.

Även om antalet cykelstölder i stort sett har halverats de senaste 20 åren är de ett fortsatt stort problem för Sveriges cyklister. För att undvika att få cykeln stulen väljer de flesta att låsa fast den. Problemet är bara att det måste finnas något att låsa fast den i. När andra alternativ saknas väljer därför många att låsa fast sina cyklar runt exempelvis lyktstolpar, rödljusstolpar och staket där de ofta är i vägen för fotgängare och övrig trafik.

Genom att skapa väl fungerande cykelparkeringar på strategiska platser hoppas man att allt fler väljer att slopa bilen eftersom fler cyklar och färre bilar skapar en attraktiv stadsmiljö med mindre avgaser och trafikbuller.

Parkering av cyklar: vad gäller?

I Trafikförordningen står det tydligt att fordon inte får stannas eller parkeras på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Eftersom cykeln räknas som ett fordon gäller i princip samma regler för den som för bilar, motorcyklar och mopeder.

Cyklar får parkeras överallt under förutsättning att de inte är i vägen för andra trafikanter och det inte finns skyltar som säger annat.

Hur skapar man en väl fungerande cykelparkering?

Utformning

Det är viktigt att cykelparkeringen är tillräckligt stor för att man utan problem ska kunna hantera cyklarna inne i parkeringen. Cykelställen ska vara så stora att cyklarna utan svårigheter får plats.

Placering

Cykelparkeringen bör placeras väl avskild från resten av parkeringen så att cyklarna inte är i vägen för övrig trafik. Det är viktigt att den inte är finns på en plats där den hindrar fotgängare och funktionshindrade från att komma fram.

Cykelparkeringen ska vara lätt tillgänglig, ligga kortast möjliga avstånd från målpunkten och i närheten av cykelvägar och gatunät. Om cyklisterna behöver köra omvägar för att parkera finns risken för att de helt enkelt ställer cyklarna där de anser det vara lämpligt.

Cykelparkeringen bör vara lätt att hitta och inte undangömd eftersom detta kan skapa en känsla av otrygghet. Är parkeringen däremot synlig för övrig trafik skapas en naturligt övervakad miljö som minskar stöldrisken.

För att visa cyklisterna var de kan parkera sina cyklar erbjuder vi flera lättförståeliga parkeringsskyltar med det klassiska P-märket åtföljt av en tilläggssymbol föreställande en cykel. Skyltarna kan fås med eller utan riktningspil som talar om hur man tar sig till platsen.

Antal platser

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) ska det finnas utrymme för parkering i skälig utsträckning. Exakt vad “skälig utsträckning” innebär är öppet för tolkning. Vem som bestämmer hur många cykelparkeringar som behövs beror på platsen i fråga:
 • allmän platsmark (gator, vägar, torg och andra områden avsedda för gemensamt behov) är det upp till kommunen.

 • annan plats bestämmer markägaren eller fastighetsägaren.


För att komma fram till hur stort behovet av särskilda cykelparkeringar är är det viktigt att ta hänsyn till den egna ortens förutsättningar: invånarantal, ålder och livsstil är några av faktorerna som spelar in.

Generellt sett cyklar man mest i staden. Genomsnittsresan på cykel är relativt kort och därför används cykeln mer i tätorter än på glesbygden eftersom avstånden oftare är kortare. Trängselproblem gör också att fler stadsbor väljer cykeln framför andra färdmedel.

Hur väljer man rätt cykelställ?

Vi saluför flera olika slags cykelställ. Här kan du läsa mer om de olika sorterna.

Cykelpollare


 • En perfekt lösning mitt inne i stan där det räcker med ett fåtal parkeringsplatser på ett och samma ställe.

 • Enkel och diskret design som passar in överallt.

 • Gör att cyklarna kan låsas fast i ramen.

 • Kan även användas för att parkera mopeder (gäller endast denna modell).


Cykelställ på marken


 • Ett budgetvänligt alternativ på platser där man måste kunna parkera ett stort antal cyklar.

 • Perfekt utanför skolor, stora arbetsplatser, tågstationer, fritidsanläggningar, etc.

 • Gör att cyklarna kan låsas fast, men inte alltid i ramen.

 • Modellerna på två nivåer optimerar utrymmet och ger mer plats mellan varje cykel. Detta gör att cykelstyrena inte slår i varandra när man parkerar och får cyklarna bredvid att välta.


Väggmonterade cykelställ


 • Perfekta på ställen där man saknar plats för mer klassiska cykelställ (t.ex. inomhus eller mot en vägg).

 • Kan vridas så att cyklarna ställs snett mot väggen och därmed tar upp mindre plats.


Undvik att få din cykel stulen genom att låsa fast den med vår låskätting i härdat stål.

Kompletterande produkter

Skapa trivsamma och trafikvänliga utemiljöer med hjälp av våra Askkoppar , papperskorgar och övriga Utrustning för park och stadsmiljö .

Markera cykelbanor och andra utrymmen endast avsedda för cyklar med hjälp av våra trafikfärger, Schabloner och Vägmarkeringar av termoplast .

Sist men inte minst, upptäck vårt breda utbud av Parkeringsskyltar och trafikskyltar .