Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Utrustning för parkeringar och utomhusområden

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Upptäck våra produkter för parkering och utemiljö! För att skapa en välorganiserad parkering där bilarna parkeras rätt och trafiken flyter på krävs noggrann planering och rätt utrustning.
Hos oss hittar du allt du behöver för verksamhetens parkering! Läs guiden nedan för att ta del av våra råd och tips på hur du kan använda våra parkeringsskyltar, farthinder, material för linjemålning och övriga produkter för att skapa en trivsam och säker trafikmiljö.

Utrustning för parkering och utemiljö

För att skapa en säker parkering med ett smidigt trafikflöde krävs rätt utrustning. Hos oss hittar du en mängd smarta lösningar som hjälper dig att skapa en bra trafikmiljö! Läs guiden nedan för att ta del av våra råd och tips på hur parkeringen ska utformas med hänsyn till säkerhet och framkomlighet.

Parkering
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info

Gör ett bra första intryck

Ett trevligt välkomnande börjar redan vid infarten! Därför är det viktigt att göra ett bra intryck redan från början. I vårt varierande sortiment hittar du allt du behöver för att skapa ett välkomnande, trivsamt och välvårdat intryck från första sekund.

Välkomna kunder och besökare till platsen

Kundanpassad välkomstskylt i aluminium

Hälsa folk välkomna till platsen med en trevlig skylt! Vår välkomstskylt kan kundanpassas med företagets namn och viktig information (till exempel trafikregler och riktningsangivelser) för att hjälpa folk som inte är bekanta med platsen att hitta rätt.
>> Se även våra kundanpassade hänvisningsskyltar.

Håll platsen ren och skräpfri

Svart askkopp med papperskorg

Det finns inget som ger ett så dåligt intryck som nedskräpade platser. Få folk att sluta slänga skräp på marken genom att placera ut papperskorgar och askkoppar på strategiska platser. Ju fler avfallsbehållare, desto mindre risk för att skräpet hamnar på backen! Se vårt breda utbud av allt från klassiska papperskorgar, till papperskorgar med inbyggd askkopp och säckhållare.

Skapa en säker trafikmiljö

En av de största bidragande faktorerna till olyckor i trafiken är hastigheten. Ju högre denna är, desto större är risken för olyckor. På platser där fordon och oskyddade trafikanter samsas om utrymmet (exempelvis på parkeringar) är det extra viktigt att vidta åtgärder för att hålla hastigheten nere i olycksförebyggande syfte.

Få förarna att sänka hastigheten

Farthinder i gul/svart gummi

För att undvika olyckor mellan bilar och fotgängare är det viktigt att begränsa fordonens hastighet. Ju snabbare de kör, desto mindre är chansen att de hinner stanna eller väja om någon plötsligt kliver ut framför bilen. För maximal säkerhet på parkeringar och i gångområden bör trafikens hastighet därför begränsas till gånghastighet. Har man problem med fordon som trots hastighetsbegränsningen kör för fort kan det vara läge att lägga ut farthinder som tvingar förarna att sänka farten.

Hastighetsskylt 50 km/h

Våra farthinder är perfekta i alla slags trafikmiljöer. Deras svart/gula färg gör dem mycket lätta att få syn på så att förarna inte upptäcker dem i sista sekunden.

Upplys trafikanterna om vilken hastighet som gäller på parkeringen med hjälp av vår kundanpassade hastighetsskylt som går att skapa och beställa direkt online med designverktyget Seton Creator.

Se även våra påbudsmärken, varningsmärken samt skyltfästen och stolpar för montering av skyltarna.

Minska risken för kollisioner mellan fordon och fotgängare

Trafikpollare i aluminium

Undvik krockar mellan fordon och fotgängare genom att införa bilfria områden i närheten av byggnadsentréer och andra ställen där man inte förväntar sig att stöta på trafik.

Våra trafikpollare är den perfekta lösningen för skydd av områden anpassade för fotgängare. Deras diskreta design gör att de passar in överallt utan att störa platsens helhetsintryck. Se även våra staket och räcken för avgränsning och skydd av gående.

Hjälp förarna att parkera rätt

Undvik slarvigt eller felaktigt parkerade fordon med hjälp av tydliga skyltar och linjer på marken som visar var det är tillåtet och var det är förbjudet att parkera.

Markera parkeringsplatserna

Easyline® markeringsfärg för linjemålning

Använd våra trafikfärger för att skapa en lättorienterad parkeringsmiljö med tydligt markerade uppställningsplatser. Färgernas exceptionella slitstyrka gör dem till ett självklart val för linjemålning i hårt trafikerade miljöer.

 
Svart/gult rullstopp

På platser där man inte kan eller vill måla linjer på backen är våra vägmarkeringar i plast eller metall ett bra alternativ. I vissa fall kan man även använda rullstopp för att ersätta linjerna på marken. Rullstoppen ser till att förarna håller sig innanför P-rutornas linjer för att undvika olyckor i samband med parkeringsmanövrar.

Parkeringsplatser för personal och kunder

Parkeringsskylt P + Reserverad

Se till att företagets personal och kunder alltid har någonstans att parkera genom att stoppa övriga fordon från att ställa sig på deras platser. Hos oss hittar du ett stort antal parkeringsskyltar för markering av parkeringsplatser som är reserverade för vissa grupper av användare. Hittar du inte riktigt vad du letar efter kan vi även specialtillverka dina skyltar med personlig text och/eller logotyp. Se våra kundanpassade parkeringsskyltar.

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga

Skylt P + personer med nedsatt rörelseförmåga

Hindra obehöriga personer från att ta platser som är särskilt avsedda för rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd med en av våra många parkeringsskyltar.

Se även vårt utbud av ledstråk, stoppmarkeringar och andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Parkeringsplatser för cyklar och motorcyklar

Parkeringsskylt Cykel- och motorcykelparkering

Använd en av våra speciella skyltar för att visa hur man tar sig till parkeringen för tvåhjuliga fordon så att förarna inte parkerar dem lite var som helst.
Se även våra cykelställ.

Motverka olovlig parkering

Schabloner Förbud mot att stanna och parkera fordon

Det är förbjudet att stanna eller parkera fordon på ett sätt som är farligt eller störande för omgivningen (t.ex. så att man blockerar någons utfart). Det enklaste sättet att motverka otillåten parkering på, är med hjälp av tydliga förbudsmärken. På platser där det inte går att sätta upp vägmärken kan man istället använda sig av symboler på marken. Vi säljer både schabloner för dig som föredrar att måla egna vägmarkeringar och prefabricerade vägmarkeringar i termoplast som helt enkelt placeras på vägen och smälts fast med en gasolbrännare.

Parkeringsspärrar

Parkeringsbom

Ibland räcker det inte med en skylt för att hindra folk från att parkera på privata, förhyrda eller reserverade parkeringsplatser. I dessa situationer är våra parkeringsspärrar den perfekta lösningen! Parkeringsspärrarna gör det enkelt att kontrollera vem som parkerar på platsen eftersom det krävs nyckel för att man ska kunna fälla ner och köra förbi dem.

Kompletterande produkter

Undvik olyckor i samband med tillfälliga arbeten på gator, vägar och parkeringar genom en tydlig utmärkning och avspärrning av arbetsplatserna. Personer som arbetar i området måste skyddas liksom förbipasserande trafikanter.

Vi lagerför ett komplett sortiment med avstängningsmaterial för olika sorters arbetsplatser. Se våra avspärrningsband, avspärrningsstolpar, trafikkoner och andra avspärrningsprodukter.

Se även vårt sortiment av varselkläder.