Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Välj rätt ögondusch/nöddusch |

Välj rätt nöddusch

 

Utdrag ur AFS 2009:2

"En lättåtkomlig nöddusch ska finnas vid verksamheter där det finns risk att bli översköljd av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där det finns risk för brand i kläderna. En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen."


Kroppsdusch, ögondusch eller kombidusch? Har du svårt att veta vad som passar bäst på just din arbetsplats? Ingen fara, vi hjälper dig att välja rätt.

Nödduschar installeras på arbetsplatser där det finns en risk att översköljas av kemikalier som kan vålla kroppsliga skador vid hudkontakt. Ögonduschar krävs där det finns risk för att ämnen som kan ge ögonskada på ett eller annat sätt kan ta sig in i ögat. Komplettera eventuellt första hjälpen-utrustningen med personlig skyddsutrustning såsom glasögon, handskar och overaller för ett komplett skydd.

 

Bör jag välja en fast eller bärbar dusch?

Det första du bör tänka på när du väljer din dusch är om du behöver en som är fast eller bärbar:

  • Fasta duschar: passar arbetsplatser med permanenta riskfaktorer inom fasta, begränsade zoner (t.ex. laboratorier och fabriker). Duscharna bör placeras ut så nära arbetsstället som möjligt (max 10 sekunder eller 30 meter bort). De måste vara tydligt identifierade och lätt kunna nås i akuta situationer. 
  • Flyttbara duschar: passar arbetsplatser med temporära riskfaktorer (t.ex. vägarbetsplatser och byggarbetsplatser) som inte kräver permanenta installationer. Välj bland våra bärbara flaskor och stationer.

 

Bör jag välja en ögondusch, nöddusch eller kombinerad ögon- och nöddusch?

Potentiell fara Lämplig utrustning Användningsområde

Identifierad och begränsad till en viss kroppsdel eller hela kroppen

Kroppsduch

Kroppsdusch

Kropp och huvud*

* får inte användas som ögondusch då det snabba vätskeflödet kan skada ögonen

Identifierad och begränsad till ansiktet

Ögondusch

Ögondusch

Ögon och ansikte

Ej identifierad. Kan gälla flera olika kroppsdelar

Kombidusch

Kombidusch

Hela kroppen, inklusive ögon och ansikte

 

Specialduschar:

Duschar med omvända duschstrålar

Strålen spolar ögat i samma riktning som vid läkarvård, dvs. från den inre delen av ögat ut mot den yttre. Detta innebär att den förorenade vätskan sköljs bort från ögats tårdräneringskanal. Den riskerar alltså inte att tränga in i näshålan där den kan förvärra skadan.

Ögondusch med omvända duschstrålar

 

röd pil  Strålens riktning går från ögats inre del och utåt

Duschar för utomhusområden

Vi tillhandahåller fryssäkra duschar för installation i utomhusområden. Dessa är idealiska vid hantering av kemikalier och andra farliga ämnen utomhus. Kontakta oss för ytterligare information.

 

 

Arbetar du med farliga kemikalier? Tänk då på att bära skyddskläder och skyddsglasögon. Bättre förekomma än förekommas!

 

Se vårt produktsortiment:

4 produkter

 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank