x

Du använder en utdaterad webbläsare! Uppdatera din webbläsare för nya funktioner, snabbare laddningstider och ökad säkerhet.
Uppdateringen tar mindre än fem minuter!

Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Välj rätt skyddsglasögon |

Välj rätt skyddsglasögon

Ögat är mycket ömtåligt och sårbart. En ytlig irritation kan räcka för att skapa en mindre inflammation. Om tillståndet inte behandlas kan inflammationen så småningom sprida sig till de inre delarna av ögat, med bestående
synpåverkan eller ärrbildning som påföljd. 

Vanliga korrektionsglasögon skyddar inte ögonen mot damm och stänk från vätska eller fasta partiklar. Endast ett par riktiga skyddsglasögon gör det. Vi vet att det kan vara svårt att välja rätt i den uppsjö av valmöjligheter som finns. Därför har vi satt samman en kort steg-för-steg guide som hjälper dig i ditt val.

1. Vilken typ av skyddsglasögon används för vilken typ av risk?
2. Skyddsglasögon med bågar, skyddsmasker eller -visir: huvudsakliga egenskaper
3. Linserna: 

3.1 Material
3.2 Toning
3.3 Ytbehandling

4. CE-märkning: vad betyder den egentligen?
5. Råd och tips

 

Vilken typ av skyddsglasögon används för vilken typ av risk?

Skyddsglasögonen måste väljas utifrån de risker man vill skydda sig mot. Vi skiljer mellan 5 risktyper:

- Mekaniska risker: glasögonen måste skydda mot slag, stänk och sprut.
- Kemiska/biologiska risker: glasögonen måste skydda mot kemikalier och mikroorganismer.
- Elektriska risker: glasögonen måste skydda mot UV-strålning, värme och partiklar.
- Termiska risker: glasögonen måste skydda mot starka ljusstrålar och varma föremål,
- Strålningsrisker:  glasögonen måste skydda mot IR-, UV- eller laserstrålning.

Förutom potentiella risker bör du ha de allmänna arbetsförhållandena i åtanke när du väljer glasögon. Arbetar du i fuktiga miljöer bör glasögonen ha immfria linser. Bär du skyddsglasögon under hela arbetspasset är det viktigt att du väljer glasögon klass 1. I nedanstående tabell finner du närmare förklaringar.

 

                                                  Risktyp Rekommenderat skydd

 

 

Mekaniska risker

 

 

Damm och stänk från vätskor / fasta partiklar
Vid låg slagenergi: 45 m/s (F)

Skyddsglasögon med bågar
Damm och stänk från vätskor / fasta partiklar
Vid medelhög slagenergi: 120 m/s (B)

Skyddsmask
Skyddsvisir

Damm och stänk från vätskor / fasta partiklar
Vid hög slagenergi: 190 m/s (A)

Skyddsvisir
Kemiska/biologiska risker

Sprut eller stänk från farliga / smittförande ämnen
Giftiga dammmoln
Giftiga ångor

Skyddsmask
Termiska risker Stänk från smält metall och heta partiklar
Strålningsvärme (t.ex. från ugnar)
Skyddsmask (utom vid risk för strålningsvärme)
Skyddsvisir
Elektriska risker

Ljusbåge och kortslutning

Skyddsvisir
Strålningsrisker UV-strålning
IR-styrålning
Laserstrålning
Svetsljus

Skyddsglasögon med bågar (utom vid elsvetsning)
Skyddsmask (utom vid elsvetsning)
Skyddsvisir

Arbetsförhållanden Typ av skydd  Rekommenderat skydd
Risk för imma Immfria linser eller linser med direkt/indirekt ventilation Skyddsglasögon med bågar
Skyddsmask
Skyddsvisir
Risk för repor Repskyddade linser
Risk för bländning Tonade linser

Långvarig användning
Kortvarig användning

Skyddsglasögon klass 1 (långvarig användning) 
Skyddsglasögon klass 2 (kortvarig användning) eller klass 3 (mycket kortvarig användning)

Skyddsglasögon med bågar
Skyddsmask
Skyddsvisir

För dig som bär korrektionsglasögon

Skyddsglasögon med receptslipade linser eller "utanpåglasögon" Skyddsglasögon med bågar
Skyddsmask
Skyddsvisir

 

Skyddsglasögon med bågar, skyddsmasker eller -visir: huvudsakliga egenskaper


Detta avsnitt går igenom de olika typerna av ögonskydd samt respektive typs huvudsakliga egenskaper.


Typ av skydd

Produktegenskaper

Skyddsglasögon med bågar

Skyddsglasögon med bågar

Skyddsglasögon med bågar

- Skyddar ögonen och i vissa fall även området runt ögonen
- Kan användas över vanliga korrektionsglasögon
- Är inte helt täta mot omgivande miljö
Skyddsmask

 

Skyddsmask

Skyddsmask

- Skyddar ögonen och området runt ögonen
- Sluter helt tätt mot ansiktet under förutsättning att det elastiska bandet är ordentligt justerat
- Den breda, flexibla linsen ger ett panoramiskt synfält
- Ventilationshålen minskar risken för immbildning
- Kan användas över vanliga korrektionsglasögon

Skyddsvisir 

Skyddsvisir

Skyddsvisir

- Skyddar ögon, ansikte och en del av halsen
Kan användas tillsammans med en skyddshjälm eller en balaklava
- Är inte helt tät mot omgivande miljö
- Kan användas vid svetsarbeten under förutsättning att man har rätt filter

 

Linser

Det är viktigt att välja rätt linser till dina ögonskydd. I nedanstående avsnitt går vi igenom vilka material, toningar och ytbehandlingar som finns.


Material

Vi saluför skyddsglasögon med linser i polykarbonat eller acetat. Båda materialen har sina för- och nackdelar.

Material Typ av arbetsuppgifter

Fördelar

Nackdelar
Polykarbonat

Mekaniska arbeten
Elektrikerarbeten
Svetsarbeten

Lätt
Robust
Slagtåligt
Finns med olika toningar

Repas lätt

Acetat Arbeten med kemikalier

Slittåligt
Mycket starkt
Reptåligt

Tyngre än polykarbonat
Måttlig tåligthet mot högre slagenergier och stänk från smält metall
Finns endast med otonade linser

 

Toning

Toningen avgör linsernas skyddsegenskaper.

 

Toning

Användningsområde

Genomsläpplighet av synligt ljus Filtrering av UV-strålar Filtrering av IR-strålar
Otonade linser  Otonade linser
Inomhusarbeten som kräver ett mekaniskt skydd Mycket hög Maximal Mycket låg
Gultonade linser Gultonade linser
För en god kontrast vid arbeten i dålig belysning Mycket hög
Mycket låg
Bruntonade linser  Bruntonade linser Vid utomhusarbeten där solljus och bländning orsakar ögontrötthet Låg Mycket låg
Blå spegellinser  Blå spegellinser Vid utomhusarbeten där solljus och bländning orsakar ögontrötthet
Låg Måttlig
Gråtonade linser  Gråtonade linser Vid utomhusarbeten där solljus och bländning orsakar ögontrötthet
Låg Måttlig
Silverfärgade spegellinser  Silverfärgade spegellinser Vid utomhusarbeten där solljus och bländning orsakar ögontrötthet
Mycket låg Måttlig
Silverfärgade linser In/Out  Silverfärgade linser In/Out För inom- och utomhusarbeten under skiftande ljusförhållanden Måttlig

Måttlig

Röda spegellinser Röda spegellinser
Vid utomhusarbeten där solljus och bländning orsakar ögontrötthet
Mycket låg Moyen
IR3  Optisk toning IR3 Vid svetsarbeten Mycket låg Mycket hög
IR5  Optisk toning IR5 Vid svetsarbeten Minimal Mycket hög

 

Ytbehandling

Har du problem med imma på glasögonen där du arbetar? Välj i sådana fall glasögon som behandlats mot imma. 

För att öka glasögonens livslängd bör du välja repbehandlade liner. Tänk på att repor och märken försämrar linsernas optiska kvalitet och stör synen. Om dina glasögon är mycket repiga bör du ersätta linserna eller byta ut glasögonen helt och hållet.

 

CE-märkning: vad betyder den egentligen?

Alla våra glasögon är CE-märkta. Märkningen kan ses på glasögonens linser eller bågar och anger produktens skyddsnivå. Illustrationen nedan visar hur märkningen kan se ut.

Märkning

* K ontakta  oss för ytterligare information.

 

Råd och tips

  • I många fall kan du bära dina korrektionsglasögon under skyddsglasögonen. Skyddsvisir och skyddsmasker ger dem däremot mer utrymme, vilket möjligtvis ökar användarkomforten. Vill du inte krångla med två par glasögon åt gången går det även att beställa receptslipade skyddsglasögon.
  • Det är lätt hänt att man glömmer sina skyddsglasögon. Därför kan vara bra att påminna alla arbetstagare om att de måste bära ögonskydd under arbetstid. Se våra skyltar: personlig skyddsutrustning.
  • Det är viktigt att skyddsglasögonen är behagliga att använda så att arbetstagarna inte struntar i att ta på sig dem.
  • Glasögonens funktionalitet och komfort är alltid viktigare än deras utseende.
  • Linsernas kvalitet försämras med tiden - byt regelbundet ut dina skyddsglasögon.
  • Om du bär flera skydd på samma gång (glasögon, hjälm och andningsskydd till exempel) bör du kontrollera att dessa är kompatibla för att garantera en korrekt passform och därmed ett optimalt skydd.
  • Utrusta arbetsplatsen med ögonduschar för att omedelbart kunna sätta igång med första hjälpen om en olycka skulle inträffa.

 

Gå till toppen av sidan

 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank
 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng