Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Brandvarnare, brandlarm och tillbehör

En fungerande brandvarnare ökar chansen att överleva en brand med upp till 90% och bör finnas i alla bostäder, publika lokaler, på alla arbetsplatser och samlingsplatser.

25 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Pris  
Under 300 kr(7)
400 kr - 500 kr(5)
500 kr - 600 kr(3)
600 kr - 1600 kr(4)
Över 1600 kr(6)

Det finns i dagsläget ingen lag som gör brandvarnaren obligatorisk. Det enda lagstödet hittar man i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning eller annan olycka i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Trots avsaknaden av tydliga lagkrav bör brandvarnare finnas både i hemmet och på arbetsplatsen. Brandvarnare räddar liv!

Behöver brandlarmet aktiveras manuellt? Lokalisera larmknapparna med hjälp av våra Brandskyltar: brandlarm och larmknappar .

Se även vår rökmaskin samt övrig Utrustning för brandövningar .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng