Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Askkoppar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Olika slags papperskorgar för olika platser Det är sedan många år tillbaka förbjudet att röka i offentliga miljöer inomhus. Nu gäller rökförbudet dessutom flera platser utomhus. Slipp fimpar på marken genom att uppmuntra folk att slänga dem i en askkopp istället. Askkopparna bör finnas i nära anslutning till byggnadsentréer, perronger, busshållplatser och andra platser där man inte får röka så att folk slipper springa runt och leta efter dem när de ska fimpa. Askkoppar på rätt ställe= minskad risk för fimpar och annat skräp på backen.

Antalet anställda/antalet besökare på platsen i fråga bestämmer hur många fimpar askkopparna måste rymma för att du ska slippa tömma dem jämt och ständigt. Våra riktigt stora modeller rymmer upp till 6800 stycken!

28 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Köpguide - Askkoppar för offentlig miljö


Slipp cigarettfimpar som ligger och skräpar på backen genom att placera ut askkoppar på strategiska ställen runtom i staden!

Vi lagerför ett stort antal askkoppar för offentlig miljö. Läs mer om våra olika modeller i köpguiden nedan.

Olika modeller för olika platser

Vi erbjuder flera slags askkoppar för olika typer av offentliga och privata utemiljöer.

Klassiska askkoppar

Våra klassiska askkoppar kan användas precis var som helst. Deras enkla design och sobra färger gör att de passar in i de flesta miljöer. I vårt sortiment hittar du huvudsakligen två olika typer.

Askkoppar med eller utan tak: askkopparna med tak kan användas överallt medan modellerna utan tak bör placeras på platser som är skyddade från regn för att hindra regnvattnet från att fylla fimpbehållaren.
Askkoppar med eller utan sand: vissa askkoppar fylls med sand som omedelbart släcker cigaretterna och gör att man slipper problem med rök och lukt från slarvigt släckta cigarettfimpar.

Papperskorgar med askkoppar

Våra papperskorgar med inbyggd askkopp är perfekta utanför entrén till exempelvis restauranger, hotell och arbetsplatser. De ser till att folk inte slänger sina cigarettfimpar på marken innan de går in samtidigt som de samlar upp annat skräp så som kaffemuggar och tomma cigarettpaket.
För den som inte intresserad av en papperskorg med inbyggd askkopp har vi även ett flertal papperskorgar med inbyggt fimpgaller. Fimpgallret används för att släcka fimparna innan man slänger dem i papperskorgen tillsammans med övrigt skräp.

Brandsäkra askkoppar

Våra brandsäkra askkoppar har en självsläckande funktion som omgående släcker glödande fimpar och minskar risken för att det ska börja brinna om man slänger annat skräp i dem. De gör även att man slipper rök och lukt från pyrande fimpar. Vissa modeller går att förankra i marken för minskad stöldrisk på utsatta platser.

Askkopparna kan antingen ställas på marken eller hängas på väggen.

Stående askkoppar

Används antingen fristående eller fastlåsta i marken. De fastlåsningsbara modellerna ger maximalt skydd mot stöld och skadegörelse på utsatta platser.

Vägghängda askkoppar

Tar väldigt lite plats vilket gör dem perfekta i mindre utrymmen. Sitter alltid fast i väggen, vilket gör det omöjligt att stjäla dem eller vända upp och ned på dem och tömma ut fimparna på marken.

Olika storlekar

Alla askkoppar är olika stora. Våra minsta modell har en kapacitet på endast 0,5 liter och den största hela 50 liter.

Valet av volym styrs av hur mycket folk som rör sig på platsen och hur ofta man tänker tömma askkopparna. Om man inte kan eller vill tömma dem särskilt ofta är det bäst att välja en av de större modellerna. I vår rymligaste modell får det plats så många som 6800 fimpar!

Ny lag (2018:2088) om rökning och liknande produkter


Vad säger lagen om rökning på allmän plats?

Rökning är enligt lag förbjuden på följande platser:
“1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
5. i restauranger och på andra serveringsställen,
6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning [...] anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.”

Hur ska rökförbudet upprätthållas?

Den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Den som är ansvarig är skyldig att sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet. Vid behov ska denne ingripa med tillsägelser och avvisa personer som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten.

Placera ut en av våra rökning förbjudet-skyltar på alla platser där rökförbud råder för att försäkra dig om att folk är medvetna om vad som gäller. Skyltarna saluförs i flera storlekar som går att anpassa till platsen de ska sitta på. De bör vara tillräckligt stora för att kunna läsas även när betraktaren befinner sig några meter bort. De bör dessutom installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Använd våra skyltfästen och skyltstolpar för varaktig montering.