Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Varningsskyltar: biologiska och kemiska arbetsmiljörisker

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vad innebär de nya reglerna för märkning av kemikalier? Signalera kemiska och biologiska arbetsmiljörisker med en av våra skyltar! Nedan finner du alla våra skyltar för biologiska riskämnen. Du kanske även har märkt att varningsskyltarna för kemiska riskämnen har försvunnit? Detta beror på de nya reglerna för märkning av kemikalier: sedan den 1 juni 2019 ska skyltarna för kemiska riskämnen vara faropiktogram enligt CLP.
>>> Gå till våra skyltar för märkning av kemikalier enligt CLP

10 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Nya regler angående skyltarna för kemiska arbetsmiljörisker

Många svenska företag arbetar dagligen med kemiska produkter i en eller annan form. Det kan till exempel röra sig om något så vardagligt som diskmedel, rengöringsmedel och bekämpningsmedel. Kemikalierna som används kan medföra mer eller mindre allvarliga hälsoeffekter. Oavsett vilka hälsoeffekter det rör sig om ska produkterna vara märkta på ett sådant sätt att arbetstagarna är medvetna om riskerna.

De nya reglerna för märkning av kemiska produkter innebär att de gamla välkända varningsskyltarna har fått ett helt nytt utseende: sedan den 1 juni 2019 ska skyltar som varnar för kemiska risker ha bytts ut mot faropiktogram enligt CLP.

Vad säger lagen?

Allmänna krav på märkning av kemiska riskkällor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.

Märkning av behållare och rörledningar
“Behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man klart ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.”

“Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta [...] enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).”

“Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen.”

Märkning av områden, lokaler och inhägnader
“Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån.”

Hur ska de nya skyltarna se ut?

De trekantiga, gula skyltarna med svart symbol och svart bård byts ut mot rombformade, vita skyltar med svart faropiktogram och röd bård. De nya skyltarnas utseende styrs av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen.

Sedan den 1 juni 2019 ska alla äldre skyltar ha bytts ut. Undantaget är skylten för gasflaskor som inte är tillåten sedan den 1 juni 2015.

I tabellen nedan ser du en översikt över alla skyltar som påverkas av de nya reglerna:

Typ av ämne Gammal skylt Ny skylt
Explosiva ämnen Skylt för märkning av explosiva ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av explosiva ämnen enligt CLP
Brandfarliga ämnen Skylt för märkning av brandfarliga ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av brandfarliga ämnen enligt CLP
Oxiderande ämnen Skylt för märkning av oxiderande ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av oxiderande ämnen enligt CLP
Gaser under tryck Skylt för märkning av gaser under tryck enligt ISO 7010 Skylt för märkning av gaser under tryck CLP
Frätande ämnen Skylt för märkning av frätande ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av frätande ämnen enligt CLP
Giftiga ämnen Skylt för märkning av giftiga ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av giftiga ämnen enligt CLP
Skadliga ämnen Saknar äldre motsvarighet Skylt för märkning av skadliga ämnen enligt CLP
Hälsofarliga ämnen Skylt för märkning av hälsofarliga ämnen enligt ISO 7010 Skylt för märkning av hälsofarliga ämnen enligt CLP
Miljöfarliga ämnen Saknar äldre motsvarighet Skylt för märkning av miljöfarliga ämnen enligt CLP

Se samtliga skyltar med faropiktogram enligt CLP

Inga ändringar angående skyltarna för biologiska arbetsmiljörisker

Med mikrobiologiska arbetsmiljörisker avses risken för hälsoproblem orsakade av kontakt med smittämnen och mikroorganismer (bakterier, virus, mögel, etc.). Arbetsgivaren är ansvarig för att utreda och åtgärda riskerna.

Lydelse enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan och överkänslighet (AFS 2005:1):

"Skyltar med varselmärkning ska finnas vid ingångar till lokaler eller arbetsområden med användning av smittämnen."

"Material, behållare och annan utrustning, som innehåller smittämnen ska märkas."

Vi erbjuder skyltar för märkning av kemiska arbetsmiljörisker och biologiska arbetsmiljörisker i flera olika storlekar och material. Läs mer om de olika typerna i vår materialguide.

Se även vårt utbud av personlig skyddsutrustning samt våra absorbenter och produkter för spillskydd.