Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Dammfiltermasker klass FFP1

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? När kan man använda filtrerande halvmasker klass FFP1? Vissa ämnen kan ge allvarliga skador på andningsorganen, särskilt vid långvarig och upprepad exponering. All personal som arbetar i miljöer där skadliga partiklar finns i inandningsluften måste använda andningsskydd.
Våra filtrerande halvmasker klass FFP1 är perfekta i arbetsmiljöer där luften har en låg koncentrationshalt av irriterande, ej giftiga partiklar eller vatten-/oljebaserad dimma och rök. Maskerna finns i flera olika modeller (vikbara eller formanpassade, med eller utan utandningsventil, etc.) för att alla ska hitta något som passar i sortimentet.

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Dammfiltermasker skyddsklass FFP1


Dammfiltermasker är halvtäckande andningsmasker som placeras över mun och näsa för att förhindra inandning av skadliga partiklar.
De har flera fördelar gentemot andra typer av andningsskydd, såsom hel- och halvmasker:
  • De finns i flera olika modeller som kan anpassas till olika höga krav på komfort: de lite enklare modellerna är perfekta vid kortvarig användning medan de formanpassade modellerna ger ökad komfort vid långvarig användning.

  • De är väldigt lätta: den låga vikten gör att man knappt känner att man har dem på sig, till skillnad från halvmasker med påmonterade filter som lätt kan kännas tunga och klumpiga.

  • De ger ett lågt andningsmotstånd: de effektiva filtermaterialen samt utandningsventilen som finns på vissa modeller gör det lättare att andas genom maskerna.


Hur effektiva är filtrerande halvmasker klass FFP1?

Filtrerande halvmasker delas in i 3 skyddsklasser i enlighet med europastandard EN 149: S1, S2 och S3, där S1 är den lägsta och S3 den högsta klassen.

Andningsskydd klass S1 används bland annat för att skydda mot fasta ämnen som kan irritera andningsorganen och orsaka besvärlig lukt, däremot aldrig för skydd mot ämnen som är skadliga för hälsan (cancerframkallande eller radioaktiva substanser samt mikroorganismer). De kan användas vid en mängd olika arbetsuppgifter inom textilindustrin, metallindustrin och byggbranschen för skydd mot damm från exempelvis bomull, kiseldioxid, glasfiber, grafit, cement, svavel, kol, järnhaltiga metaller och träspån.

Alla dammfiltermasker är certifierade enligt den europeiska standarden EN 149 som intygar att de ger användaren ett nöjaktig skydd mot både flytande och fasta partiklar. Certifieringen innebär bland annat att graden av inläckage inte överskrider fastställda gränser och att andningsmotståndet inte är för högt vid normala användningsförhållanden. För att kontrollera maskernas filtreringsförmåga vid förhöjda nivåer av fasta partiklar gör man ett så kallat dolomittest (ej obligatoriskt). Dammfiltermaskerna från Uvex® Silv-Air-serie har genomgått detta test vilket innebär att de erbjuder ett optimalt andningsmotstånd även i miljöer med stora mängder damm.

Filtrerande halvmasker klass FFP1 har en filtreringseffektivitet på minst 80% (d.v.s de stoppar 80% av alla partiklar som uppmäter 0,6 μm). De kan användas i miljöer där luftföroreningens koncentrationsnivå är upp till 4 gånger högre än det fastställda hygieniska gränsvärdet för yrkesmässig exponering.

För maximal säkerhet är det viktigt att dammfiltermaskerna sitter bra på användarens ansikte och att det inte finns några glipor där dammet kan läcka in. De flesta produkter på marknaden är antingen formanpassade eller försedda med näsbygel som kan justeras för en tättslutande passform.

Vilket är bäst: filtrerande halvmasker med eller utan utandningsventil?

Dammskyddsmasker med utandningsventil ger ett betydligt lägre andningsmotstånd än modellerna utan utandningsventil. De är mycket lättare att andas genom, vilket ofta gör dem till ett självklart val för skydd vid tyngre arbeten där man lätt blir andfådd. En annan fördel med utandningsventilen är att den gör det lättare att bibehålla ett behaglig miljö inuti masken. Ventilen släpper ut värme och fukt från utandningsluften vilket minskar risken för kondens.

Dammskyddsmasker utan utandningsventil är oftare lite billigare att köpa och räcker gott och väl för skydd vid lättare arbeten som inte tar så lång tid.

Kompletterande produkter - Dammfiltermasker skyddsklass FFP1


Behöver du skydda dig mot giftiga partiklar och virus i högre koncentrationsnivåer? Använd en av våra filtrerande halvmasker klass S2 eller filtrerande halvmasker klass S3.

Är det krav på att bära personlig skyddsutrustning där du jobbar? Försäkra dig om att all personal är bekant med de säkerhetsregler som gäller på arbetsplatsen genom att sätta upp skyltar på strategiska ställen. Vi saluför ett brett utbud av påbudsskyltar som visar vilken slags skyddsutrustning som måste användas på arbetsplatsen. Skyltarna finns i ett stort antal material, storlekar och utföranden, med eller utan text. Se hela sortimentet här.