Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Stolpar för påkörningsskydd

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vilken typ av stolpe passar mig bäst? Påkörningsskador orsakade av gaffeltruckar och andra fordon kan ge upphov till skador som kräver kostsamma reparationer. Med påkörningsskydd på kritiska platser kan många av dessa skador undvikas helt. Våra stolpar för påkörningsskydd passar i stort sett överallt och är ett praktiskt alternativ till andra slags skydd. Vi lagerför flera fasta och överkörningsbara modeller i olika färger och material.

4 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Köpguide - Stolpar för påkörningsskydd

Stolpar för skydd och avgränsning i trafikerade områden

Vi saluför flera sorters pollare för påkörningsskydd i trafikerade områden. Stolparna är trafiktåliga och perfekta i bland annat fabriker, lager och godsterminaler där de placeras på särskilt utsatta ställen.

Stolparna är mycket mångsidiga och har flera olika användningsområden:

Skydd mot påkörning


  • Stolpar för påkörningsskydd i lager: placeras vid pallställ för att hindra påkörning från gaffeltruckar och palldragare som kan få lagrade varor att rasa eller i värsta fall hela ställaget att kollapsa.

  • Stolpar för påkörningsskydd i fabriker: skyddar maskiner och annan dyrbar utrustning mot skador som kräver kostsamma reparationer.

  • Stolpar för påkörningsskydd i garage och parkeringshus: motverkar skador på byggnader och inredning vid backningsmanövrer och snäva svängar.


Avgränsning i trafikerade miljöer

Stolparna kan även användas för att hålla fordon på ett säkert avstånd från gående personal i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5):
"Trucktrafik skall när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig. I annat fall skall åtgärder vidtas för att förebygga riskerna för personskada.”

Stolparnas gul/svarta färg fungerar som en varningsmarkering i närheten av hinder och på ställen med skymd sikt. Den påkallar förarnas uppmärksamhet redan på långt håll för att de ska hinna styra undan eller bromsa innan de krockar med stolparna.

Vilken typ av stolpe passar mig bäst?

Stolparna finns med olika infästning - fast eller fjädrande. Varje modell har sina specifika fördelar:

Fasta skyddsstolpar

Fasta stolpar är perfekta för skydd av utrustning, lagerinredning och gående personer. De kan användas för att dela upp olika förbindelseleder så att fordon och gående hålls på ett säkert avstånd från varandra. När de används som trafikdelare placeras de ut med någon meters mellanrum och stoppar på så sätt fordonen helt. Gående kan däremot lätt ta sig förbi om det skulle behövas.

Överkörningsbara skyddsstolpar

Överkörningsbara stolpar rekommenderas för skydd av utrustning och lagerinredning. Stolparna har ett fjädrande fäste som gör att de kan fällas i 30° i alla riktningar när man kör in i dem. Stolparna dämpar kraften från påkörningen och stoppar effektivt fordonen utan att orsaka några större skador på dem. Den flexibla infästningen ser även till att de inte slits loss från marken vid kraftiga krockar.

Kompletterande produkter

Se övriga påkörningsskydd för byggnader och utrustning, lagerhyllor och pallställ samt skyddsräcken för gående.

För avspärrning och avgränsning i trafikfria områden har vi ett antal avspärrningsstolpar med kedja eller utdragbart band. Se samtliga stolpar.

Öka säkerheten och framkomligheten i dina lagerområden med hjälp av en tydlig golvmarkering. Se vårt sortiment av golvtejp, färg för linjemålning och gångskyltar. Se även våra etiketthållare, siffror och bokstäver för märkning av hyllplatser.

Sladdar som ligger löst på marken riskerar att skadas när man kör över dem upprepade gånger med fullastade gaffeltruckar. Undvik olyckor genom att placera sladdarna i en av våra kabelbryggor eller kabelskydd för en/flera kablar.