Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Varnings- och skyddsprofiler

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Lär dig mer om våra varnings- och skyddsprofiler! Undvik allvarliga personskador vid kollisioner med olika slags hinder med hjälp av våra varnings- och skyddsprofiler. Skydden passar perfekt i industrimiljöer och besitter en utmärkt stötdämpningsförmåga som effektivt motverkar skador på personal, fordon och utrustning. Vissa modeller är armerade för extra påkörningsskydd i lager och andra områden med mycket trucktrafik.
Välj mellan ett stort antal former: kantskydd, väggskydd, balkskydd, rörskydd, stolpskydd, pelarskydd och hörnskydd.

90 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Varnings- och skyddsprofiler

Skarpa hörn och kanter, utskjutande föremål, dolda hinder och låga takbjälkar kan vålla personskador vid sammanstötning. Undvik onödiga olyckor genom att placera ut våra varnings- och skyddsprofiler på platser med förhöjd skaderisk. Skydden är gjorda av ett mjukt skum som effektivt dämpar alla stötar och minskar skadornas omfattning.

Vad säger lagen?

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren ansvarig för personalens säkerhet på arbetsplatsen och i och med detta skyldig att “[...] undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

Ytterligare rekommendationer finns även i Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet:
“Arbetsgivaren är skyldig att svara för att arbetstagarens säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet.”
“Inom ramen för sina skyldigheter skall arbetsgivaren vidta tillräckliga åtgärder till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa, inbegripet förebyggande av risker i arbetet och tillhandahållande av information och utbildning samt iordningställande av erforderlig organisation och nödvändiga resurser.”

Hur är skydden uppbyggda?

Varnings- och skyddsprofilerna har en unik sammansättning av olika material i flera skikt.
Kärnan i mjukt, återvinningsbart polyuretanskum är det som ger skydden deras förmåga att effektivt dämpa stötar. Skummet är mjukare än gummi som är ett annat vanligt material i denna typ av skydd. Dessutom är det flexibelt vilket gör att skydden kan formas efter ytan de ska sitta på.

Det övre skiktet består av en tryckt folie i polyuretan som skyddar profilerna mot slitage, kemikalier och temperaturer mellan -40°C och +100°C. Det skyddar även mot solljus och regn vid användning utomhus. Folien sitter fast direkt på skumkärnan och är därför helt omöjlig att dra loss därifrån. Trycket på undersidan av folien gör att färgerna inte bleks eller nöts bort.
Häftbandet består av ett mycket kraftfullt modifierat akrylhäftämne som fäster lätt mot flertalet släta och rena ytor.

Köpguide - Varnings- och skyddsprofiler

Välj en form som passar

Behöver du skydda en kant, ett hörn eller en plan yta? Vi säljer en mängd olika modeller i olika former och storlekar.

Kantskydd

L-formade profiler som placeras på utskjutande och spetsiga kanter såsom kanterna på möbler och lagerhyllor.

Runda skydd
Runda och mjuka för effektiv stötabsorbtion.

Rund varnings- och skyddsprofil för kanter

Platta skydd
Extra tunna för att inte vara i vägen.

Platt varnings- och skyddsprofil för kanter

Trapetsformade skydd
Extra tjocka för att kunna dämpa även de hårdaste stötar.

Trapetsformad varnings- och skyddsprofil för kanter

Flexibla skydd
Kan anpassas till kanter som är mindre eller större än 90 grader.

Flexibel varnings- och skyddsprofil för kanter

Väggskydd

Placeras på väggar, maskiner och andra plana ytor i trånga utrymmen.

Runda skydd
Runda och mjuka för effektiv stötabsorbtion.

Rund varnings- och skyddsprofil för plana ytor

Platta skydd
Extra tunna för att inte vara i vägen.

Platt varnings- och skyddsprofil för plana ytor

Trapetsformade skydd
Extra tjocka för att kunna dämpa även de hårdaste stötar.

Trapetsformad varnings- och skyddsprofil för plana ytor

Kant- och balkskydd

U-formade profiler som placeras på kanterna på I-balkar och andra potentiellt farliga kanter såsom bordskanter och hyllkanter.

Runda skydd
Runda och mjuka för effektiv stötabsorbtion.

Rund varnings- och skyddsprofil för kanter och balkar

Platta skydd
Extra tunna för att inte vara i vägen.

Platt varnings- och skyddsprofil för kanter och balkar

Trapetsformade skydd
Extra tjocka för att kunna dämpa även de hårdaste stötar.

Trapetsformad varnings- och skyddsprofil för kanter och balkar

Rörskydd, stolpskydd och pelarskydd

Halvmåneformade profiler som placeras på stolpar och utanpåliggande rörledningar.

Runda skydd
Runda och mjuka för effektiv stötabsorbtion.

Rund varnings- och skyddsprofil för rör och stolpar

Hörnskydd

Hörnskydd som placeras på vassa hörn på skrivbord, arbetsbänkar, skåp, etc.

Hörnprofil typ 1 (2D)
Ger horisontalt skydd åt 2 kanter

Optichoc 2D hörnskydd

Hörnprofil typ 2 (3D)
Ger horisontalt och vertikalt skydd åt 3 kanter

Optichoc 3D hörnskydd

Välj färg

Våra varnings- och skyddsprofiler finns i ett antal olika färger, varav randiga för markering av riskområden och enfärgade som inte drar blickarna till sig och gör att skydden smälter in i omgivningen.

  • Röd/vita och svart/gula randiga skydd: används för varselmärkning i riskområden och på ställen där det finns risk för kollision med hinder.
  • Svarta och vita enfärgade skydd: diskreta och perfekta i sjukvårds- och kontorsmiljö.

Fluorescerande, fotoluminescerande och reflekterande: vad är skillnaden?

Fluorescerande

Fluorescerande färger är färger som lyser så starkt att det mänskliga ögat upplever dem som självlysande. Färgerna benämns i vardagligt tal ofta för neonfärger. Våra fluorescerande varnings- och skyddsprofiler är designade för att synas extra bra tack vare sin knallgula färg som effektivt fångar omgivningens uppmärksamhet.

Fotoluminescerande

Fotoluminescerande färg (även kallad efterlysande eller fosforescerande färg) kännetecknas av sin förmåga att utsända ljus efter belysning. Färgen ser ut som en vanlig gul färg när det är ljust och förvandlas till en starkt lysande gul färg i mörkret. Våra efterlysande varnings- och skyddsprofiler fortsätter att markera riskområden även vid plötsligt strömavbrott till skillnad mot skydd i icke efterlysande färger som knappt syns i mörkret.
För maximal lyseffekt måste skydden med jämna mellanrum exponeras för en ljuskälla. Sitter de på en plats där det alltid är mörkt kan de efterlysande pigmenten aldrig “laddas”.

Reflekterande

Reflekterande material återreflekterar ljus i samma riktning som det kom ifrån och syns väldigt väl när de belyses. Utan belysning syns de varken bättre eller sämre än icke reflekterande material. Våra reflekterande varnings- och skyddsprofiler är perfekta när man önskar skydd med ökad synlighet i händelse av plötsligt strömavbrott men där belysningen inte är tillräcklig för att man ska kunna använda efterlysande produkter.

Välj fäste

Våra skyddsprofiler kan fås med olika sorters fästen som går att anpassa till de flesta ytor (metall, trä, betong, etc.).

Självhäftande skydd

Självhäftande varnings- och skyddsprofiler med ett mycket starkt häftämne som fäster hårt på så gott som alla släta, icke-porösa ytor, vilket är viktigt för att damm och smuts inte ska kunna ta sig in under kanterna och med tiden få skydden att släppa. Lätta att sätta dit tack vare linern som dras av efterhand och gör det möjligt att se till så att skyddet är på rätt plats innan det sitter fast.

Skydd med stålfästen

Skydd som skruvas fast på underlaget via två eller flera stålfästen med färdiga hål. Idealiska för ytor där varken självhäftande eller magnetiska skydd fäster. Har en stålarmering för extra skydd vid krockar med truckar, palldragare, hyllvagnar, etc.

Magnetiska skydd

En perfekt lösning för snabb och hållbar fastsättning på ytor i metall.

Välj längd

Vi saluför 1 eller 5 meter långa skydd. Använd de längre modellerna för att slippa krångel när du behöver täcka större ytor. Eftersom du bara behöver ett enda skydd slipper du fogar, vilket ger snyggare och enhetligare resultat. Alla varnings- och skyddsprofiler utan armering går att skära av på längden med en vanlig brytbladskniv.

Kompletterande produkter - Varnings- och skyddsprofiler

Förebygg olyckor genom att sätta dit tydliga varningsskyltar i alla riskområden. På platser där det finns risk att slå i huvudet ska det finnas en skylt som varnar för hinder i huvudhöjd.

Undvik kollisioner och allvarliga olyckor genom att skilja trucktrafik från områden med gående. Använd våra skyddsräcken för gående för att skapa en säker och synlig barriär mellan arbetsplatsens trafik- och gångleder

En vanlig riskkälla i lagerområden är överbelastade pallställ som lätt rasar vid påkörning. Detta kan orsaka både allvarliga och kostsamma skador på personal och utrustning. Förebygg olyckor med hjälp av våra gavelskydd och stolpskydd för lager.

Motverka fallolyckor genom att hålla arbetsplatsen välstädad och fri från föremål man kan snava eller snubbla över. Lösa kablar ska samlas ihop i en kabelkanal så at tman inte fastnar med fötterna i dem.
I områden med förhöjd halkrisk ska lämpliga halkskydd användas.