Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Halkskydd

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Hur väljer man rätt halkskydd? Visste du att fall och halkor står för cirka 30% av alla arbetsolyckor? Med rätt halkskydd minskar du enkelt halkrisken på din arbetsplats. Våra självhäftande halkskydd är ett prisvänligt och effektivt alternativ som kräver minimal insats från din sida. Förutom självhäftande halkskyddsband har vi även halksäkra golvplattor, trappkantslister och golvbeläggningar.

78 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Halkskydd

Alla kan halka, snubbla, trilla eller trampa snett. Denna typ av arbetsolycka anses ofta vara rätt harmlös och trots det är den en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro bland svenska arbetstagare. Ungefär en tredjedel av samtliga anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd är fallolyckor.

Vad säger lagen?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Genom att ständigt bedöma arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och därefter åtgärda dem kan man förhindra många arbetsolyckor.
Därtill ska arbetslokalerna vara utformade på ett säkert sätt som minskar risken för olycksfall. Nedanstående utdrag kommer från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2.

“Golv, trappsteg, lastkajer och lastbryggor samt markbeläggningen på utomhusarbetsplatser ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.”

“Golv ska vara fasta och stabila och ha en för verksamheten lämplig svikt. De får inte ha farliga eller olämpliga upphöjningar, hål eller lutningar.”

I Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall finns följande rekommendationer:

“Vid anordnande av underlag som är avsett att beträdas skall eftersträvas att det har lämplig ytsträvhet och är fritt från hinder och ojämnhet som innebär risk för fall.“

Halkolyckor: vanliga orsaker och lösningar

Glatt golv/underlag till följd av regn, snö, is eller vatten är främsta orsaken till fallolyckor på samma nivå både bland kvinnor och män, men det finns även andra bidragande faktorer:

  • Ojämna och/eller slitna golv → se till att golvet är i bra skick så att det ger ett tillräckligt fotfäste. Laga småhål och ojämnheter med kallasfalt eller betongpreparationslim
  • Dolda hinder → se till att lokalen är välstädad och föremål som kan få personalen att snava eller snubbla borttagna. Lösa kablar på marken bör placeras i kabelkanaler för att undvika att man fastnar i dem. Se våra kabelskydd och kabelkanaler
  • Dåligt upplysta arbetslokaler
  • Jäktad personal

Ett bra halkskydd ger ökat halkmotstånd på golv/trappor och minskar risken för att halka omkull. Komplettera med ett par skyddsskor när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket med endast halkskyddet.

Hur väljer man rätt halkskydd?

Vi saluför en mängd olika sorters halkskyddsprodukter som minskar risken för att trilla och slå sig. Läs vår köpguide för hjälp med att välja den produkt som passar bäst på just din arbetsplats.

Självhäftande eller icke självhäftande halkskydd?

Vilket slags halkskydd som passar bäst beror bland annat på var man tänker använda det. Alla halkskydd går t.ex. inte att använda i utemiljöer. Likaså passar vissa produkter inte på alla underlag.

Självhäftande halkskydd är enkla att sätta dit. De ger dig möjligheten att skapa stegsäkra golv och trappor med minsta möjliga insats från din sida, men fäster däremot inte på alla underlag.
Icke självhäftande halkskydd kan användas precis var som helst. Ytans vidhäftningsegenskaper spelar ingen roll eftersom skydden ändå skruvas fast.

Inomhus Utomhus Typ av underlag
Självhäftande halkskydd Hårdvaxoljade eller lackerade trägolv, plastgolv, laminatgolv, obehandlade betonggolv, stengolv, marmorgolv, klinkersgolv, etc.
Icke självhäftande halkskydd Alla slags golv

Självhäftande halkskydd

Halktape för trappsteg

Halkskyddstejp gör glatta inomhusgolv halksäkra och fäster på flera olika slags golvytor (riktigt porösa golv eller glatta golv måste grundas före applicering för bättre vidhäftning). Halktejpen finns i olika färger som anpassas efter användningsområdet.

För- och nackdelar
Snabba och enkla att applicera
Passar inte på alla underlag

Golvdekal med halksäker yta

Golvdekaler med halkskydd placeras direkt på arbetsgolvet och informerar om faror, förbud och påbud samtidigt som de motverkar halkning. Dekalerna har en yta med högt halkmotstånd och bra beständighet mot friktion och nötning. De finns i klassiskt eller färgefterlysande utförande för maximal synlighet i plötsligt mörker.

För- och nackdelar
Dubbla funktioner: varselsignalering och halkskydd
Fäster inte på riktigt skrovliga, spruckna eller ojämna golv

Icke självhäftande halkskydd

På vissa platser går det helt enkelt inte att använda självhäftande halkskydd och där är våra halkskydd för fastskruvning ett bra alternativ.

Halkskydd för gångvägar

Halkskyddsplattor kan användas både inom- och utomhus, på alla slags underlag. Plattorna finns i ett stort antal material och i flera olika färger som anpassas efter användningsområdet.

För- och nackdelar
Kan användas i stort sett överallt
Tar längre tid att installera eftersom man behöver skruva fast dem

Halkskydd för trappor

Trappor är den främsta orsaken till fallolyckor från höjd både bland kvinnor och män och olyckorna orsakar oftast en sjukfrånvaro som är längre är 14 dagar. Trappnosar är speciellt utformade för halkskydd i branta och hala trappor inom- och utomhus. Skydden har en bockad framkant som täcker hela trappstegskanten för maximal säkerhet.

För- och nackdelar
Ger det bästa halkskyddet eftersom de täcker både trappsteget och trappnosen
Tidskrävande att sätta fast (måste limmas eller skruvas fast)

Halkskyddsfärg

Halksäker golvbeläggning på burk

Halkskyddsfärg målas direkt på golvet och är perfekt när man behöver en heltäckande halkskyddslösning. När färgen torkar bildar den en skrovlig ytbeläggning som ger skorna bästa möjliga grepp.

För- och nackdelar
Gör det möjligt att snabbt täcka stora golvytor
Gör golvet oanvändbart under tiden färgen torkar (48 timmar)

Halkskydd med eller utan slipmineraler?

En annan viktig sak man bör tänka på är halkskyddets ytskikt. I vissa miljöer är halkskydd med slipmineraler mindre lämpliga (t.ex. i livsmedelsfabriker och lackeringsverkstäder) eftersom det finns en risk för att de små kornen lossnar från halkskyddet och hamnar på ställen de inte borde vara. Detsamma gäller även på repkänsliga ytor, såsom t.ex. trätrappor där slipmineraler som lossnar kan göra fula repor i lacken.

Halkskydd med slipmineraler kan även vara opraktiska på platser där golvet ofta behöver skuras (t.ex. på sjukhus och dagis) eftersom fibrerna från moppen lätt fastnar på halkskyddets skrovliga yta.
Om du inte är i en av ovanstående situationer går det alldeles utmärkt att välja ett halkskydd med slipmineraler.

Halkmotstånd

Det finns ett flertal olika sätt att mäta en produkts halkmotstånd på och vilken testmetod som används är upp till tillverkaren. Detta gör det svårt att jämföra olika halkskydd med varandra - hur jämför man ett R-värde, Rz-värde och PTV-värde på ett betydelsefullt sätt när testmetoderna skiljer sig så mycket åt?
För att ge dig en bättre uppfattning om våra produkters halkmotstånd har vi delat in dem i 4 grupper. Varje grupp motsvarar en viss risknivå: låg för platser med låg halkrisk (inomhus) och mycket hög för platser med mycket hög halkrisk (inom- och utomhus på våta eller oljiga golv).

Låg
Låg
Medelhög
Medelhög
Hög
Hög
Mycket hög
Mycket hög

Färg

Vi har halkskydd i en mängd olika färger som passar allt från lager och industri till offentliga platser:

  • Public Yellow: en blandning av svart/gult och ett perfekt alternativ till vanliga gula halkskydd på platser där det kommer och går mycket folk. Den speciella tonen gör att eventuell smuts syns mindre och att halkskydden håller sig snygga längre.
  • Glitter: svarta, guldgula och transparenta halkskydd fulla med glitter som får ytan att skimra. Ett perfekt alternativ när man behöver halkskydd som syns ordentligt samtidigt som de ser bra ut.
  • Varselfärger: svart- och gulrandiga eller röd- och vitrandiga halkskydd som motverkar halka samtidigt som de markerar hinder och farliga områden enligt Arbetsmiljöverkets färganvisningar.
  • Fotoluminescerande (efterlysande) färger: efterlysande halkskydd som lyser i mörkret för ökad säkerhet vid plötsligt strömavbrott och utrymning genom tät rök.

Tillbehör - Halkskydd

Innan man applicerar självhäftande halkskydd är det viktigt att först förbereda ytan. Denna ska ska vara fri från smuts, rost, fett, olja och flagnande målarfärg för att halkskydden ska kunna fästa ordentligt. Använd ett avfettningsmedel för att avlägsna olja och ingrodd smuts. Riktigt glatta eller porösa ytor kan behöva grundas för att öka vidhäftningen. Se vår primer för självhäftande halkskydd.

Glatt underlag till följd av regn, snö, is eller vatten är främsta orsaken till fallolyckor på samma nivå både bland kvinnor och män. Placera ut en golvskyltar för att varna förbipasserande personer om att golvet är nyskurat eller halt på grund av slaskigt väder. Detta ger dem chansen att slå ner på takten och vara försiktiga så att de inte halkar omkull. Se alla våra golvskyltar: varning för halt golv.
Undvik halkolyckor till följd av läckage och oavsiktligt spill genom att torka upp all vätska så snabbt som möjligt. Använd en av våra absorbenter för snabb uppsugning av vatten, olja och kemikalier.
Sätt en av våra skyddsprofiler i skum på skarpa hörn, kanter och utskjutande föremål så att personalen inte slår sig om den trillar och slår emot. Se hela vårt utbud av varnings- och skyddsprofiler.