Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Farthinder

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vanliga frågor & svar - Farthinder, vägbulor, fartgupp Våra farthinder är speciellt utformade för trafikområden där det är absolut nödvändigt att besgänsa trafikens hastighet. De kan användas som tillfälliga eller permanenta fartdämpare på alla platser där fortkörning är ett säkerhetsproblem: på enskilda vägar, i bostadsområden, på parkeringar, i industriområden, lager- och logistikanläggningar, vid vägarbeten, etc.

Vi saluför flera slags fartgupp i olika material, höjder och längder. Läs våra vanliga frågor & svar för att ta del av våra tips på hur du väljer det farthinder som bäst tillgodoser dina behov!

9 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Farthinder, vägbulor, fartgupp

I tättbebyggda områden är fartbegränsningen ofta 50 km/h, i vissa fall 30/h. Trots detta är det många som kör för fort och äventyrar säkerheten för andra runt omkring. Lös problemet med ett väghinder! Fartgupp är oerhört effektiva när det gäller att minska trafikens hastighet på ställen där förarna har tendens att trampa lite för hårt på gaspedalen och där den höga farten kan leda till allvarliga olyckor.

För optimal hastighetsdämpande effekt är det viktigt att välja rätt farthinder. Läs våra vanliga frågor & svar för att få hjälp med att välja en produkt som lever upp till förväntningarna.

Varför använda väghinder?

För att sänka trafikens hastighet

Inom tättbebyggda områden är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, men kommunen kan besluta om lägre hastighet om det krävs för att garantera säkerheten. På många vägar är dessvärre fortkörning ett problem som kräver en radikal lösning för att hålla bilarnas hastighet nere. Fartgupp är den effektivaste metoden för att sänka trafikens hastighet. Guppen tvingar förarna att sakta ner för att undvika obehag och slitage på bilens stötdämpare.

Våra fartgupp kan användas på de flesta vägar med 30-begränsning och är oumbärliga på platser där fordonens höga hastighet innebär fara för oskyddade trafikanter, särskilt barn. De är likaså väldigt praktiska på parkeringar och industrianläggningar där man av säkerhetsskäl behöver reglera trafikens hastighet.

Vi saluför även farthinder för tillfällig användning, exempelvis i samband med vägarbeten. Dessa tvingar förarna att sakta ner innan de når arbetsområdet så att vägarbetarna kan genomföra sitt arbete i säkerhet. Våra provisoriska farthinder är försedda med inbyggda kabelkanaler som används för att skydda slangar och kablar som korsar vägen under tiden arbetet pågår. Se även våra kabelskydd.

För att öka trafiksäkerheten

Enligt svensk lag ska ”Ett fordons hastighet [...] anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.”

“Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.”

På vägar utan rondeller och stoppljus som tvingar förarna att sakta ner ibland är det lätt hänt att köra för fort. I takt med att hastigheten ökar, minskar chansen att hinna stanna bilen i tid om något oförutsett händer (t.ex. att någon kliver ut mitt på vägen eller att en bil längre fram tvärbromsar). Höj trafiksäkerheten genom effektiva fartdämpande åtgärder (installation av fartgupp, chikaner, etc.).

Vilka regler gäller för farthinder på enskild väg?

På enskilda vägar är det ägaren av vägen som beslutar om att anlägga farthinder. Är vägen privat är det alltså upp till den enskilde individen. Rör det sig om en väg som ägs av en vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet är det föreningens styrelse som bestämmer om farthinder får läggas ut eller inte. Om vägen får statsbidrag måste Trafikverket konsulteras först. Eventuellt måste även post, räddningstjänst och kollektivtrafik rådfrågas.

Vilka regler gäller för farthinder i bostadsområden?

Bor man i ett bostadsområde och önskar anlägga farthinder för att sänka hastigheten på förbipasserande trafik ska man vända sig till kommunen som är den som bestämmer över vägen.

Vad ska man tänka på när man väljer farthinder?

Trafiken i området

Fartguppens utformning spelar en viktig roll för hur mycket obehag man upplever när man kör över dem i för hög hastighet. Ju högre guppet är och ju tvärare vinkeln mellan den plana vägytan och guppet är, desto hårdare blir guppstötarna när man kör över farthindret i en högre än påbjuden hastighet.
Vi säljer flera olika slags farthinder för områden med allt från lätt till tung trafik och en hastighetsbegränsning på 15-30 km/h (läs informationen på de olika produktsidorna).

En annan sak man behöver tänka på när man väljer farthinder är materialet det är gjort av. Alla material har sina egna för- och nackdelar som gör att de passar bättre för vissa användningsområden än andra. Ett farthinder i gummi eller stål är naturligtvis tåligare än ett farthinder i plast. På trafiktäta platser är det därför bättre att välja en gummi- eller stålmodell. Vårt farthinder i plast är däremot perfekt när man tillfälligt behöver sänka hastigheten på trafiken. Inte nog med att det väger väldigt lite, det går också att vika ihop för enklare förflyttning.

Farthindrets typ

Vi har två olika sorters farthinder:

Var ska fartguppen placeras på vägen?

För maximal fartdämpande effekt och minsta möjliga störning för övrig trafik är det viktigt att farthindren placeras på rätt ställe. Här är några exempel på hur det kan se ut:

Dubbla farthinder

Normal placering

Farthindrets placering på vägar med cykelbana

Placering på vägar med cykelbana

Farthindrets placering på vägar med trucktrafik

Normal placering på platser med
trucktrafik

Farthindrets placering på platser med trucktrafik

Förskjuten placering på platser med
trucktrafik

Kompletterande produkter - Farthinder

Det är viktigt att farthindren märks ut på ett tydligt sätt så att trafikanterna ser dem i tid. Vid enstaka fartgupp kan man använda en trafikskylt som placeras ut i god tid innan man kommer fram till själva farthindret:

  • 5-75 meter på vägar där hastighetsbegränsningen är ≤ 50 km/h
  • 50-150 meter på vägar där hastighetsbegränsningen är ≤ 70 km/h

Varje farthinder ska dessutom märkas med sidomarkeringsskärmar eller stolpar på båda sidor.

Ibland räcker det inte med att enbart sänka trafikens hastighet för att undvika olyckor. Öka säkerheten i farliga korsningar med en av våra trafikspeglar.

Se även våra andra typer av trafikhinder: vägbommar, rullstopp, trafikpollare, etc.