Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Farthinder

Öka säkerheten genom att minska fordonshastigheten! Undvik olyckor i områden där fotgängare och fordon samsas om utrymmet genom att begränsa de sistnämndas fart. Våra farthinder sänker effektivt hastigheten på bilar, truckar och lastbilar på parkeringar och i lager.

9 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :

Enligt svensk lag ska ”Ett fordons hastighet (...) anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.”

Inom tättbebyggda områden är högsta tillåtna hastighet generellt sett 50 km/h men kommunen får föreskriva lägre hastighet om det krävs för att garantera säkerheten utanför t.ex. skolor, på parkeringar, i bostadsområden och vid vägarbetsplatser.

Trots gällande trafikregler är det många som kör för fort och äventyrar säkerheten för andra runt omkring. Våra farthinder sänker på ett mycket effektivt sätt hastigheten i områden där folk har tendens att köra för fort och där höga hastigheter kan leda till olyckor.

Tänk på att det är viktigt att söka tillstånd hos ägaren till vägen innan man lägger ut farthinder. Är det en enskild väg bestämmer du själv om du vill installera farthinder eller inte. Vid vägsamfälligheter där man äger vägen tillsammans måste ett gemensamt beslut tas om att farthindret får läggas ut. För kommunala vägar måste man ansöka om tillstånd hos kommunen. Läs mer om farthinder och reglerna runt dessa på Trafikverkets hemsida.

Sätt upp en skylt för att uppmärksamma trafikanterna på det kommande farthindret. Skapa din egen skylt "varning för farthinder".

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng