Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Påkörningsskydd för lastbryggor

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Läs mer om våra påkörningsskydd för lastkajer! Handla påkörningsskydd för dina lastbryggor hos oss! Våra hållbara kajskydd motverkar kostsamma skador på både byggnader och fordon.
Vi lagerför flera produkter i gummi/polyuretan som effektivt skyddar byggnader och material mot påbackningsskador samtidigt som deras stötabsorberande konstruktion ser till att fordonen klarar sig utan skråmor.

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Påkörningsskydd för lastkajer

I alla miljöer där varor tas emot eller skickas med lastbil behövs någon form av varumottag. Varumottagets utformning beror till stor del på vilka typer av fordon som kommer att använda det. I de flesta fall behövs åtminstone en lastkaj för att godset ska kunna lastas och lossas på ett säkert och ur ett belastningsergonomiskt perspektiv, säker sätt. En lastbrygga används när man behöver kompensera skillnader i höjd mellan lastkaj och angörande fordon.

Vad säger lagen?

Följande är ett utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2):
"Till arbetsplatser och arbetslokaler ska det när det behövs finnas varumottag. Dessa ska vara så placerade och anordnade och hållas i sådant skick att varorna kan hanteras på ett för kroppen skonsamt sätt för dem som levererar och tar emot varor."
Enligt föreskrifterna ska lastnings- och lossningsplatsen alltså hållas i ett bra skick. För att undvika strukturella skador som omöjliggör säkert arbete på platsen kan man använda påbackningsskydd som skyddar mot påbackningsskador från tunga släpfordon i låg hastighet.

Påkörningsskydd: en smart lösning för att undvika skador på lastkajen

Skador orsakade av angörande fordon som avsiktligt eller oavsiktligt backar in byggnaden kan ge allvarliga skador som kostar mycket pengar i reparationer. För att motverka påkörningsskador kan speciella påkörningsskydd (så kallade gummibumpers eller gummibuffertar) placeras på lastbryggan. Skydden absorberar stötarna och dämpar den stora belastningen som byggnaden utsätts för när tunga släpfordon backar in i den.
Påbackningsskydden finns i 2 olika material, varav båda har sina för- och nackdelar:
Gummi: ett naturmaterial med bra stötabsorbtion. Kan däremot åldras reativt snabbt vid exponering för direkt solljus eller mycket höga/låga temperaturer.
Polyuretan: ett mycket starkt material som, liksom gummi, har en utmärkt vibrationsdämpningsförmåga. Till skillnad från gummimaterial påverkas det väldigt lite av solljus och temperatur vilket gör att det håller väldigt länge vid utomhusbruk.
Påkörningsskydden skruvas fast direkt på lastbryggan eller fästs med hjälp av en platta i kraftigt stål, beroende på modell. Fästplattan fördelar belastningen på ett större område och minskar risken för att skydden ska slitas loss från underlaget vid påkörning från sidan.

Kompletterande produkter

För att hjälpa lastbilschaufförerna att backa in mot lastkajen och ge dem en uppfattning om var lastkajskanten är kan man måla inbackningslinjer på marken. Linjerna hjälper chaufförerna med avståndsbedömningen och minskar risken för våldsam påbackning. Använd vår vägfärg och produkter för linjemålning för att skapa tydliga inbackningslinjer.

Lastkajer som trafikeras av truckar ska förses med avkörningsskydd som är åtminstone 30 cm höga och tillräckligt kraftiga för att fånga upp trucken. Se våra olika Påkörningsskydd och skyddsräcken .

Angörande lastbilar ska alltid ha parkeringsbromsen åtdragen och hjulen klotsade för att undvika att de rör på sig när man kör in och ut ur släpet med truckar och pallyftare. Se våra Stoppklossar och tillbehör .

Våra transportkärror hjälper till att förflytta tungt och skrymmande gods på ett snabbt och säkert sätt och hjälper till att förebygga belastningsproblem.

Eftersom varumottaget ofta är beläget utomhus ökar risken för att halka varje gång det regnar eller snöar. Motverka halkolyckor med hjälp av Halkskydd och ett par rejäla Skyddsskor .