Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Sjukvårdsmaterial

Det är viktigt att snabbt kunna evakuera och rädda personer som råkat ut för en olycka och som inte själva klarar av att gå. Se till att ha en sjukbår nära till hands för att bära bort den skadade individen från olycksområdet i väntan på sjukvårdspersonal.

6 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Skador så som benbrott (brutna fotleder, knän, lårben, etc.) kan göra det svårt eller helt enkelt omöjligt för den drabbade personen att själv gå och hämta hjälp. Med en bår kan jobbarkompisar eller andra närvarande förflytta den skadade till ett säkert ställe där denne kan få vård.

Vad säger lagen?

"På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker."

"Exempel på utrustning som kan behövas i samband med första hjälpen är Sårvård och förbandsmaterial , filtar, brandredskap, bårar, Skyddshandskar mot blodsmitta, etc. Även Nödduschar och anordningar för ögonspolning hör hit."

Källa: AFS 1999:7