Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyddsräcken för gående

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Skyddsräcken för gående - Vanliga frågor & svar Använd skyddsräcken för att maximera säkerheten i områden där gående och fordon samsas om golvutrymmet. Räckena håller dem på ett betryggande avstånd från varandra för att undvika olyckor.

Vi saluför allt från sektionsräcken till modulära räcken i ett antal olika utföranden och storlekar.

9 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Skyddsräcken för gående

Vad säger lagen?

Följande är ett utdrag från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning:

“Det är viktigt att förbindelseleder planeras så att de är säkra för gående och fordon och så att arbetstagare som arbetar i närheten av dessa förbindelseleder inte utsätts för olycksrisker genom trafiken.”

“Om både fordons- och gångtrafik förekommer på förbindelselederna ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik.”

Vad som är ett tillräckligt avstånd beror på trafikmängd, fordonstyp, hastighet, last och sikt och bedöms i varje enskilt fall. Eventuellt kan förbindelselederna behöva skiljas åt genom ett räcke eller staket. Vi saluför räcken som används för att avgränsa fotgängarzoner och på så vis undvika eventuella kollisioner mellan fordon och gående. Våra produkter är trafiktåliga och finns för det mesta i de allmänt vedertagna varselfärgerna gult och svart.

Hur förebygger man påkörningsolyckor mellan fordon och gående?

Med rätt utrustning och genomtänkt organisering kan man öka säkerheten i trafikerade områden avsevärt. Platser där både fordonstrafik och gångtrafik förekommer ska vara gjorda på ett sådant sätt att fordon och gående hålls på ett betryggande avstånd från varandra. Hur man väljer att gå till väga för att skilja dem åt är upp till varje enskilt företag. Vår lösning på problemet är särskilda skyddsräcken. Räckena placeras mellan de olika förbindelselederna och utgör på så sätt en fysisk barriär som effektivt motverkar påkörningsolyckor.

Vad är skillnaden mellan ett skyddsräcke för gående och ett skyddsräcke för påkörningsskydd?

Skyddsräckena används för att skydda personal och utrustning i lager, fabriker och andra områden med mycket fordons- och trucktrafik. De ser vanligtvis lite olika ut beroende på vad de används till:

Skyddsräcken för gående

Är tillverkade av lite tunnare stålrör och har ofta (men inte alltid) en tvärbom.

Skyddsräcke för gående

Skyddsräcken för påkörningsskydd

Är tillverkade av lite kraftigare stålrör och är för det mesta lägre än skyddsräckena för gående

Skyddsräcken för påkörningsskydd

Påkörningsskyddsräckena placeras framför maskiner och utrustning för att skydda dessa mot påkörningsskador

Skyddsräckena för gående kan i sin tur delas in i två olika underkategorier:

  • Klassiska skyddsräcken: används för att skydda gående personal inom- och utomhus. Är tillräckligt höga för att man inte ska snubbla eller trilla över dem.
  • Skyddsräcken för lastkajer: placeras längs med lastkajernas kanter och på andra platser med fallrisk. Är något högre (1,3 m) än de klassiska skyddsräckena för att undvika att man faller över dem. Tvärbommen (mellanledaren) hindrar fall genom eller under räcket.

Kompletterande produkter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete rekommenderar att leder för fordonstrafik inomhus ska markeras med heldragna linjer i en färg som syns väl mot golvet, dock helst vitt eller gult. Linjerna ska placeras på ett sådant sätt att de klart och tydligt visar det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordon och gående. Skapa hållbara och synliga linjer med hjälp av vår golvmarkeringstejp och markeringsspray för linjemålning.

Vi saluför ett mycket komplett sortiment av påkörningsskydd i olika former, färger och storlekar. Dessa skyddar effektivt lagerinredning, maskiner och utrustning i trafikerade områden. Se hela sortimentet.

Maximera säkerheten genom att sätta upp varningsskyltar överallt där det behövs. Se alla våra skyltar.