Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyddsräcken för gående

Använd våra skyddsräcken som trafikdelare i lagerområden och på andra platser där lastfordon och fotgängare samsas om golvutrymmet. Räckena skiljer trafikzoner från gångvägar för att undvika allvarliga olyckor. Kombinera eventuellt dina fysiska avgränsningar med en tydlig golvmärkning. Se vår Golvtejp .

9 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Nyhetshornon  
Ja(3)
Nej(1)

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) står att förbindelseleder som används av både fordonstrafik och gångtrafik ska vara utförda på ett sådant sätt att det finns ett betryggande avstånd mellan de båda. Eventuellt ska de skiljas åt genom ett räcke eller staket. Vad som är ett lämpligt avstånd beror på trafikmängd, fordonstyp, hastighet, last och sikt och bedöms i varje enskilt fall.

Vi saluför räcken som används för att avgränsa fotgängarzoner och på så vis undvika eventuella kollisioner mellan lastfordon och gående. Våra produkter är trafiktåliga och finns för det mesta i de allmänt vedertagna varselfärgerna gult och svart.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete rekommenderar dessutom att leder för fordonstrafik inomhus ska markeras med heldragna linjer i en färg som syns väl mot golvet, dock helst vitt eller gult. Linjerna ska placeras på ett sådant sätt att de klart och tydligt visar det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordon och gående.

Skapa hållbara och synliga linjer med hjälp av vår Golvtejp och Sprayfärg .
.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng