Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Fallskyddsutrustning

Varje år inträffar ett stort antal allvarliga fallolyckor vid arbete på höga höjder. Förebygg dessa olyckor genom att bära lämplig fallskyddsutrustning! Våra fallskyddsprodukter uppfyller gällande säkerhetskrav och är perfekta för arbeten inom bygg och anläggningsbranschen.

20 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste olyckstyperna vid byggnads- och anläggningsarbete. Olyckorna leder ofta till allvarliga skador och dödsfall. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer.

"Risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas.

Skyddsräcken skall vara hållfasta och tillräckligt höga samt ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare eller ge motsvarande skydd. Skyddsräcken skall vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de faller genom skyddsräckena."

"Om skyddsräcken eller utrustning som nämns i 57 § inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas. Om det behövs skall tillträdesled till riskområdet ordnas på lämpligt sätt. Om obehöriga arbetstagare kan beträda riskområdet skall det utmärkas och avspärras." (AFS 1999:3)


Vi erbjuder kompletta skyddslösningar för arbete på hög höjd:

- fallskyddskit bestående av en fallskyddssele, ett kopplingselement och en förankringspunk
- fallskyddsselar som är försedda med en eller flera förankringspunkter samt justerbara remmar som gör att deras storlek kan anpassas efter användarens kroppsbyggnad

Det är oerhört viktigt att systematiskt ersätta utrustning som har varit inblandad i ett fall, även om denna inte visar några synliga skador. Genom att återanvända skadad fallskyddsutrustning utsätter du dina arbetstagare för en verklig säkerhetsrisk.

Påminn personalen om att de måste använda särskild skyddsutrustning genom att placera en av våra Påbudskyltar: personlig skyddsutrustning vid ingången till arbetsområdet.

Kombinera eventuellt fallskyddsutrustningen med en av våra Skyddshjälmar och tillbehör för extra säkerhet.