x

Du använder en utdaterad webbläsare! Uppdatera din webbläsare för nya funktioner, snabbare laddningstider och ökad säkerhet.
Uppdateringen tar mindre än fem minuter!

Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Beställning & Snabboffert

På tal om Seton

Seton grundades 1956 och tillhör numer en av de världsledande leverantörerna av säkerhetsprodukter, skyltar och etiketter. Vårt motto är ”Arbeta säkert” och vårt fokus ligger på att hitta bra lösningar på alla kunders behov.
Vi finns representerade i 15 olika länder över hela världen och vårt produktsortiment består idag av mer än 15.000 produktreferenser. Seton är dessutom en av branschens främsta experter på kundanpassade och måttbeställda lösningar. Tack vare vårt designverktyg kan du nu skapa, se och handla dina kundanpassade produkter direkt online.

Behöver du markera en fara, ett förbud eller ett påbud? Varselmärkning är vår kärnverksamhet och vi lagerför ett mycket stort antal skyltar för arbetsplatsen. Rätt skyltar på rätt plats minskar avsevärt risken för arbetsolyckor! Missa heller inte vårt sortiment av utomhusskyltar och utrustning för parkering och utemiljö. Här hittar du, förutom ett stort antal skyltar, även våra farthinder, produkter för linjemålning, etc.

I arbetsmiljölagen står det att ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” En säker arbetsmiljö uppnås genom konsekvent riskförebyggande arbete som gör det möjligt att förebygga ett antal vanliga risker: halkor och fall, påkörningsolyckor, etc. Vi erbjuder även ett stort utbud av personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar, andningsskydd, skyddsglasögon, skyddskläder, skyddshjälmar och skyddsskor för ytterligare säkerhet.
En annan förutsättning för en säker arbetsplats är korrekt märkta rörledningar, ventiler och elkablar. Vi levererar kompletta lösningar för hållbar industrimärkning. Upptäck bland annat vår rörmärkning enligt CLP, våra ventilbrickor, industriskyltar samt märkpennor och verktyg för prägling, stansning och gravyr. Produkterna går att använda för identifiering av potentiella faror även i de tuffaste miljöer.

Bristande tillgänglighet räknas numer som en form av diskriminering och det är därför viktigt att arbetsplatsen är utformad så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Vi erbjuder ett antal rullstolsramper, ledstråk och hjälpmedel för en ökad framkomlighet inom- och utomhus. Se våra tillgänglighetsprodukter samt våra plastfickor, anslagstavlor och övriga displaysystem bland vår utrustning för reception, konferens och kontorsmiljö.

Öka produktiviteten på ditt lager med hjälp av våra produkter för märkning, emballage och godstransport. Vi har allt från etiketter för inventeringar till flytthjälpmedel och förpackningstillbehör. Vi kan dessutom erbjuda ett stort antal säkerhetsinriktade produktlösningar såsom påkörningsskydd och skyddsräcken.

Alla verksamheter ska ha beredskap för hur man beter sig i händelse av brand, utsläpp av farliga ämnen, bombhot, översvämning, etc. Genom väl fungerande utrymningslarm, tydligt markerade utrymningsvägar och goda rutiner för utrymning ökar man chanserna att ta sig levande ut ur bygganden markant. Se våra lösningar för brandsäkerhet och nödutrymning. Se även vår utrustning för första hjälpen.

Se till att underhållsarbeten och reparationer sker i total säkerhet genom att frånkoppla utrustningens energitillförsel på ett sådant sätt att denna omöjligtvis kan sättas på och skada någon medan arbetet pågår. Vi erbjuder ett mycket stort produktsortiment bestående av låssystem, hänglås och saxlås för lockout & tagout.

Sist men inte minst, glöm inte att skydda dig själv och miljön när du hanterar farliga ämnen. Lagstiftningen runt kemiska riskkällor är strik och ställer krav på både märkning och beredskap för olyckor och nödsituationer. Se vårt utbud av skyltar, absorbenter och spillskydd.

Våra varumärken

Edding Bolle Ansell Hyflex Plum Uvex