Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Andningsmasker

Utsätts du för damm eller andra luftföroreningar på arbetsplatsen? Då kan vi hjälpa dig! Vi erbjuder andningsskydd av mycket hög kvalitet. Hos oss hittar du allt från dammfiltermasker till hel- och halvmasker.

22 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Brand  
3M(2)
Honeywell(6)
Honeywell - North®(2)
JSP®(5)
uvex(7)
Pris  
Under 100 kr(2)
100 kr - 200 kr(6)
200 kr - 300 kr(4)
300 kr - 500 kr(4)
Över 500 kr(6)

Vissa arbeten medför en ökad risk att exponeras för luftföroreningar. Detta gäller till exempel konstruktionsarbeten där partiklar och damm ofta finns i luften. En del arbetsuppgifter, så som sophantering och sophämtning, utsätter dig för obehagliga dofter medan andra medför en risk för att smittas av luftburna virussjukdomar. Oavsett vilka hälsorisker dina arbetsuppgifter innebär behöver du ett pålitligt andningsskydd.

Hos oss hittar du ett brett utbud av högkvalitativa produkter. Vi säljer allt från enkla engångsmasker (EN 149, klass FFP1, FFP2 och FFP3) till hel- och halvmasker med gas-, partikel- eller kombinationsfilter.

Välj rätt produkt för ett fullgott skydd! Det är inte lönt att använda ett dammfilter som skydd mot giftiga gaser eller ett filter av typen FFP1 när koncentrationshalten av förorenande ämnen är fler än fyra gånger högre än det hygieniska gränsvärdet. Se våra vanliga frågor & svar för att lära dig mer om vilken produkt som skyddar mot vad.


Vad säger lagen?

AFS 2014:43 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

"Arbetet ska ordnas, utföras, följas upp och åtgärdas så att inandningsluften blir så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt med hänsyn till de resurser som krävs för att begränsa luftföroreningarna. Åtgärder ska omedelbart vidtas om inandningsluften inte bedöms vara godtagbar med hänsyn till gränsvärdena (...)"

"Andningsskydd ska vara individuellt utprovat och ge fullgott skydd med hänsyn till luftens syrgashalt, förekomsten av hälsofarliga fasta partiklar eller vätskepartiklar, samt hälsofarliga gaser eller ångor."


AFS 2001:3 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning

"Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder."


Vi rekommenderar även att du läser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng