Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Andningsmasker

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? När behöver man använda andningsskydd? Exponeras du för damm eller andra luftföroreningar på arbetsplatsen? Då kan vi hjälpa dig! Vi erbjuder andningsskydd av mycket hög kvalitet. Hos oss hittar du allt från filtrerande halvmasker för engångsbruk till hel- och halvmasker med utbytbara filter.

23 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Andningsskydd

När behöver man använda andningsskydd

Vissa ämnen kan vid inandning påverka näsa, hals, lungor och inre organ. Skadorna sker på kort eller lång sikt (beroende på vilket ämne det rör sig om) och ibland utan att man själv märker det. För att minimera hälsoriskerna är det därför viktigt att man mäter luften i arbetsmiljöer där luftföroreningar förekommer eller bildas. När halten av luftföroreningar överskrider de hygieniska gränsvärdena ska andningsskydd användas.

Vad säger lagen

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning (i detta fall andningsskydd) när detta behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Utrustningen ska dessutom tillhandahållas utan kostnad för arbetstagarna.

Regler kring när andningsskydd ska användas finns bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4.

Gränsvärdena för ämnen eller blandningar av ämnen i luften som kan medföra ohälsa finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1.

Vad finns det för olika typer av andningsskydd?

Vi säljer flera olika sorters skyddsmasker för skydd mot luftburna föroreningar. Skydden filtrerar bort skadliga ämnen från inandningsluften och förser användaren med ren luft.

Vilken typ av produkt som ger bäst skydd beror på vilka luftföroreningar man utsätts för: damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Nedan finner du en kort sammanfattning av de olika typerna.

Filtrerande halvmask

Filtrerande halvmasker (även kallade dammfiltermasker) är den enklaste typen av andningsskydd och används för skydd mot damm, rök, aerosoler och fibrer. De skyddar även mot virus och bakterier.

Man brukar skilja på 2 olika typer av filtrerande halvmasker: engångsmasker, d.v.s. masker som slängs efter varje användning och korttidsmasker (märkta med R) som kan användas ett par gånger innan de kasseras.

Maskerna delas även in i 3 olika klasser, beroende på deras filtreringsförmåga:

FFP1: skyddar mot fasta partiklar utan specifika hälsorisker
FFP2: skyddar mot fasta och flytande partiklar som är farliga eller irriterande
FFP3: skyddar mot fasta och flytande partiklar som är giftiga

Slutligen kan man skilja på masker med eller utan utandningsventil:

Dammfiltermask med utandningsventil Dammfiltermask utan utandningsventil
Uvex dammfiltermask med utandningsventil Uvex ammfiltermask utan utandningsventil

Bättre vid fysiskt krävande arbeten eftersom utandningsventilen gör det mindre tungt att andas genom masken

Släpper ut den varma utandningsluften vilket minskar kondensen inuti masken och på glasögonen

Billigare att köpa in än en mask med utandningsventil

Räcker ofta gott och väl vid lättare arbeten

Se vårt utbud av filtrerande halvmasker (dammfiltermasker) klass FFP1, FFP2 och FFP3.

Helmask - Halvmask

Helmasker och halvmasker fungerar ihop med speciella kolfilter som sitter monterade direkt på maskerna. De används antingen för skydd mot mot damm, rök, aerosoler och fibrer (masker med partikelfilter), gas och ånga (masker med gasfilter) eller en kombination av båda (masker med kombinationsfilter).

En halvmask täcker användarens haka, mun och näsa. Den är liten och smidig att ha på sig samt stör inte synfältet. En helmask täcker användarens haka, mun, näsa och ögon vilket är ett plus i situationer där man riskerar ögonskada på grund av flygande partiklar, damm eller stänk av kemikalier.

Till skillnad från de filtrerande halvmaskerna är hel- och halvmaskerna avsedda att användas under längre perioder. När man börjar märka att filtrena är slutkörda räcker det med att byta ut dem mot nya filter.

Se vårt utbud av helmasker och halvmasker samt våra partikelfilter, gasfilter och kombinationsfilter.

Hur väljer man rätt andningsskydd?

Vi saluför ett stort antal andningsskydd från några av marknadens största tillverkare och har något som passar de flesta. För ett fullgott skydd är det dock viktigt att man väljer rätt produkt. Läs vår köpguide för hjälp att hitta en passande produkt.

Hur sköter man om sitt andningsskydd?

Skötsel

Filtrerande halvmasker för korttidsanvändning kräver inget underhåll eftersom de slängs i soporna efter varje användningstillfälle. Helmasker och halvmasker måste däremot skötas på rätt sätt för att de ska fungera ordentligt. Det är viktigt att med jämna mellanrum tvätta rent dem och kontrollera att de inte har några sprickor eller skador som kan släppa igenom orenad luft.

Filterbyte

Alla filter är märkta med en lagringstid som anger sista förbrukningsdag. När denna har utgått får de inte längre användas. Filtren måste dessutom bytas ut så fort de är mättade och man känner lukten från luftföroreningen genom masken. Läs bruksanvisningen som följer med produkten för instruktioner.

Förvaring

Det är viktigt att skyddsmaskerna förvaras på säker plats så att deras skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. De bör skyddas från smuts, damm och fukt samtidigt som de ska vara lätta att få tag på. Se våra särskilda förvaringsboxar för andningsskydd.

Tillbehör - Andningsskydd

Är du på jakt efter en annan personlig skyddsutrustning? Vi har det som behövs för att skydda dig från topp till tå. Se våra hörselskydd, skyddsglasögon, skyddshandskar, etc.

Se till att personal och besökare är medvetna om säkerhetsreglerna som gäller på arbetsplatsen. Behöver man använda andningsskydd när man utför vissa arbetsuppgifter eller när man beträder vissa områden? Informera om detta med våra påbudsskyltar: personlig skyddsutrustning.