Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Halksäkra symboler för golvmärkning

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Lär dig mer om våra golvdekaler med halkskydd! Använd våra golvdekaler med halkskydd för att markera faror, förbud och påbud direkt på dina arbetsgolv. Produkterna är trafiktåliga och perfekta på lager- och industrigolv. Den mycket sträva ytan ger ett ökat halkmotstånd och minskar avsevärt risken för att halka och slå sig.

Piktogrammen drar uppmärksamheten till potentiella faror och förbud, informerar om obligatoriska skyddsåtgärder och ökar säkerheten för alla.

9 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Golvdekaler med halkskydd - Den perfekta lösningen för varselmärkning i områden med hög halkrisk

Enligt svensk lagstiftning måste den som ansvarar för ett arbetsställe eller lokal dit allmänheten har tillträde vidta åtgärder för att undvika att folk som vistas på platsen skadar sig. Riskerna ska i första hand bekämpas vid källan, och om detta inte är tillräckligt, signaleras med tydliga skyltar och markeringar.

Följande är ett utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler (AFS 2008:13):
“Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.”
I Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall finns dessutom följande rekommendationer:
“Vid anordnande av underlag som är avsett att beträdas skall eftersträvas att det har lämplig ytsträvhet och är fritt från hinder och ojämnhet som innebär risk för fall.“

Med hjälp av våra golvdekaler med halkskydd kan du uppfylla båda kraven med en och samma produkt! Golvdekalerna finns med några av våra bästsäljande piktogram som informerar personal, kunder och besökare om säkerhetsreglerna som gäller på platsen. Till skillnad från många andra produkter på marknaden har golvdekalerna ett mycket grovt ytskikt som effektivt motverkar halkning.
Bland golvdekalerna med halkskydd hittar du några av våra toppsäljande piktogram från följande 3 skyltfamiljer.

Varning Förbud Påbud
Golvdekal med halkskydd - Varning Golvdekal med halkskydd - Förbud Golvdekal med halkskydd - Påbud
Informerar om förekommande faror så att nödvändiga skyddsåtgärder kan tas och eventuella olyckor undvikas. Minskar risken för olyckor genom att förbjuda olämpliga och farliga beteenden. Ökar arbetstagarnas säkerhet genom att påbjuda säkra beteenden.

3 bra anledningar att välja våra golvdekaler med halkskydd

Högt halkmotstånd

Golvdekalerna består av en dimensionsstabil plastfilm täckt av extremt tålig polymerharts med stora slipmineraler i aluminiumoxid (kornstorlek 60) som ger produkten ett mycket högt halkmotstånd.
Halkmotståndet hos en halkskyddsprodukt mäts genom ett så kallat ramptest (DIN 51130) där en person med skor går på en lutande ramp täckt av olja. Vinkeln på rampen ändras gradvis så att lutningen blir brantare och brantare. Den vinkel i vilken personen slutligen halkar bildar det så kallade R-värdet. Våra golvdekaler med halkskydd har ett uppmätt halkvärde på R13, vilket är det högsta möjliga. Detta innebär att de kan användas i utrymmen med mycket hög halkrisk i både industrimiljö och offentlig miljö.

Hög häftförmåga

Våra golvdekaler med halkskydd är försedda med ett tryckkänsligt lim med hög viskositet (klibbighet) som gör att de fäster lätt och snabbt på de flesta smuts- och fettfria ytor. Det räcker med att stryka handen lätt över dem för att få limmet att fästa och för att eliminera eventuella luftbubblor. Till skillnad från flytande lim behöver tryckkänsliga lim ingen torktid, de binder omedelbart golvdekalerna till ytan.

Hög synlighet i mörkret

Samtliga golvdekaler finns i en efterlysande och icke efterlysande variant. De efterlysande golvdekalerna är perfekta i extra riskfyllda områden. De förblir synliga även i mörkret för maximal säkerhet vid strömavbrott och i händelse av brand då brandröken kan göra det svårt att se. Våra efterlysande golvdekaler med halkskydd lyser länge och har 175% högre lyskraft än vad som krävs enligt DIN 67510.

Kompletterande produkter - Golvdekaler med halkskydd

Se ännu fler golvdekaler (utan halkskydd) bland våra produkter för golvmärkning.
Vi saluför flera sorters halkskydd för olika användningsområden. Se våra självhäftande halkskydd, halkskydd för trappor och halkskyddsfärg.
Komplettera golvdekalerna med säkerhetsskyltar överallt där det behövs. Se våra varningsskyltar, förbudsskyltar, påbudsskyltar, brandskyltar och utrymningsskyltar.