Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Symboler, tecken och andra golvmarkeringar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Läs mer om våra produkter för golvmärkning! Använd våra golvmarkeringsprodukter för att skapa en säker och ordningsam arbetsplats! Vi saluför ett stort antal produkter som bland annat kan användas för att markera gångbanor, visa var saker och ting ska stå, informera och varna för potentiella faror, etc. Samtliga produkter är gjorda av slitstarka material med hög och varaktig häftförmåga på de flesta industrigolv. Läs mer om de olika produkterna nedan.

44 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Golvdekaler, siffror och tecken för golvmarkering

Våra golvmarkeringsprodukter är speciellt avsedda att sitta på golv i tuffa miljöer. De besitter flera bra egenskaper:
  • Hög synlighet: de flesta av våra golvmarkeringar finns i flera starka färger för optimal konstrast mot golvet och övrig inredning och därmed bättre synlighet.

  • Enkel fastsättning: samtliga golvmarkeringar är självhäftande och appliceras direkt på golvet efter att man har dragit bort linern. För optimal vidhäftning bör man se till att underlaget är rent och torrt innan de appliceras. I övrigt krävs inga särskilda förberedelser.

  • Bra hållbarhet: golvmarkeringarna är speciellt gjorda för att sitta på industrigolv där de utsätts för hårda påfrestningar i form av trafik från både fotgängare, palldragare och gaffeltruckar. De tål slitage och håller länge, även på platser där slitaget är som störst.


Olika produkter för olika sorters märkning

Våra golvmarkeringsprodukter är oerhört mångsidiga och kan användas till allt från att förebygga risker på arbetsplatsen till att hålla ordning och reda på lagret och se till att det är lättare för både gående personal och gaffeltruckar att cirkulera. Varje typ av produkt har sitt eget användningsändamål.

Märkning av pallplatser

Våra produkter för markering av pallar används för att visa var lastpallar och kartonger ska stå. Allt har sin plats och genom att tydligt markera var denna är, minskar man risken för att personalen ska ställa ifrån sig saker och ting lite varsomhelst. Ordning och reda bland inkommande gods och lagrade produkter är viktigt för att man snabbt ska kunna hitta det man letar efter (man vet ju precis var man ska leta). Det är även minst lika viktigt för framkomligheten på lagret. Överbelamrade golvytor där sakerna står lite huller om buller kan göra det svårt att ta sig fram och är inte särskilt bra för produktiviteten.

Innehåller pallarna ömtåligt gods? Använd vår speciella markering för pallar “Får ej staplas” för att se till att inga pallar eller tunga föremål placeras ovanpå.

Säkerhetsmärkning

Våra golvdekaler är perfekta för att markera faror, förbud och påbud direkt på arbetsgolvet. De används aldrig istället för ordinarie varselskyltar, men är däremot perfekta som ett komplement till dessa.
Golvdekalerna finns med några av våra bästsäljande piktogram som informerar personal, kunder och besökare om säkerhetsreglerna som gäller på platsen och understryker hur viktigt det är att man är noga med att följa dem.

Bland golvdekalerna hittar du några av våra toppsäljande piktogram från följande skyltfamiljer:
  • Varning: informerar om förekommande faror så att nödvändiga skyddsåtgärder kan tas och eventuella olyckor undvikas.

  • Förbud: minskar risken för olyckor genom att förbjuda olämpliga och farliga beteenden.

  • Påbud: ökar arbetstagarnas säkerhet genom att påbjuda säkra beteenden.


Golvdekalerna är gjorda av slitstarka material (PVC eller vinyl) som är anpassade till platser med intensiv trafik och slitage. Modellerna i PVC består av en dimensionsstabil plastfilm täckt av extremt tålig polymerharts med stora slipmineraler i aluminiumoxid (kornstorlek 60) som ger dem ett mycket högt halkmotstånd. De är perfekta i verkstäder, produktionsområden och på platser där golvet ofta är oljigt och halt.

De halvmåneformade golvdekalerna är gjorda för att sitta på väggar framför viktig brandskydds- och första hjälpen-utrustning för att påminna om att inget får staplas eller lagras precis där så att man snabbt kommer åt utrustningen i en nödsituation. De kan även användas för att markera nödutgångar, så att dessa inte blockeras och utrymningen försvåras i händelse av brand.

Missa inte heller våra varselskyltar! Hos oss hittar du ett brett sortiment av skyltar för arbetsplatsen. Se våra Varningsskyltar , Förbudsskyltar , Påbudsskyltar , Utrymningsskyltar och Brandskyltar .

Övrig märkning

Våra självhäftande tecken är perfekta i områden med hård trafik. De finns i 3 olika varianter:
  • Självhäftande prickar: avgränsar olika zoner i logistik- och produktionsområden. Finns i ett flertal färger som kan användas för att dela in de olika utrymmena efter särskilda färgkoder.

  • Självhäftande pilar: visar vägen till viktiga platser såsom nödutgångar, trappor, etc.

  • Självhäftande fotavtryck: markerar gångbanor i områden där truckar och andra fordon inte är tillåtna. Finns även i efterlysande material som hjälper till att hitta nödutgången ifall man behöver utrymma byggnaden i mörkret.


Hur appliceras produkterna?

Produkterna är försedda med ett starkt häftämne för omedelbar och varaktig vidhäftning på flertalet arbetsgolv.
För att försäkra sig om att produkterna fäster ordentligt bör man alltid kontrollera att golvet är rent och i bra skick innan man applicerar dem. Smuts, damm och fett försämrar deras vidhäftningsförmåga och kan göra att de släpper från underlaget. Även sprickor och hål kan göra att de fäster sämre än normalt. Använd vårt betonglim för att laga mindre håligheter och sprickor i golvet för bästa möjliga hållbarhet.