Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Tillgänglighetsskyltar

Vi erbjuder ett särskilt skyltsortiment för markering av tillgängliga byggnader och lokaler.

Skyltarna är försedda med tydliga piktogram (hörslinga, texttelefon, rullstolsramp, etc.) och deras färger står i tydlig kontrast mot varandra för maximal läsbarhet.

29 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Av totalt 987 000 svenskar med funktionsnedsättning i arbetsför ålder ingår cirka 681 000 i arbetskraftsen.

Arbetsmiljölagen kräver att "Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende". Arbetsgivaren är med andra ord skyldig att anpassa arbetsmiljön så att det inte finns några hinder för anställda med funktionsnedsättning.

Skyltar och signaler för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning är en viktig del av alla tillgängliga arbetsplatser. Därför har vi utvecklat ett särskilt sortiment med tillgänlighetsskyltar för den privata och offentliga sektorn. Vi tillhandahåller även taktila markeringar samt skyltar och schabloner för markering av parkeringsplatser för personer med särskilt tillstånd. Dessa hittar du under rubriken Utrustning för parkeringar och utomhusområden .

Läs våra snabbguider för råd och tips på hur du tillgänglighetsanpassar din arbetsplats och åtgärdar enkelt avhjälpta hinder.

Se även vårt sortiment av Rullstolsramper, ledstråk och andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning .