Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Transportmärkning

Gällande föreskrifter förpliktigar särskild märkning av fordon och containrar vid nationella och internationella transporter av farligt gods på väg. Märkningen påvisar förekomsten av farliga ämnen och ger en indikation om vilken produktkategori dessa tillhör. Vi saluför ett komplett sortiment av ADR-skyltar i olika material och storlekar.

56 produkter

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Filtrera efter :
Klass  
9: Övriga farliga ämnen(4)
7: Radioaktiva ämnen(3)
2: Gaser(3)
1: Explosiva ämnen(3)
4: Brandfarliga fasta ämnen(3)
LQ: Begränsad mängd(2)
LQ Y: Begränsad mängd(2)
Reducerad mängd(2)
5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider(2)
6: Giftiga och smittfarliga ämnen(2)
3(1)
NDE(1)
8(1)
6-2(1)
1(1)
2-1(1)
6-1(1)
2-2(1)
4-3(1)
4-1(1)
2-3(1)
5-2(1)
1-4(1)
7-B(1)
4-2(1)
7-C(1)
1-6(1)
3: Brandfarliga vätskor(1)
5-1(1)
MD27(1)
7-A(1)
1-5(1)
6-2A(1)
7-E(1)
7-D(1)
8: Frätande ämnen(1)
Material  
Vinyl(31)
Aluminium(22)
Papper(23)
Plast(19)
Polyester(20)
Stål(3)
Galvaniserat stål(1)
Bakgrundsfärg  
Vit(17)
Orange(11)
Svart/Vit(7)
Vit/Gul(5)
Röd(4)
Röd/Vit(4)
Grön(2)
Blå(2)
Gul(2)
Röd/Gul(1)
  1. 1
  2. 2

ADR är en europagemensam överenskommelse som innehåller tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg. Enligt föreskrifterna måste fordonen märkas med åtminstone en skylt som anger förekomsten av farliga ämnen samt ger en indikation om vilken produktkategori dessa tillhör. Målet är att minska risken för de olyckor som kan uppstå till följd av en felaktig hantering av ämnena i fråga.

Vi lagerför skyltar och märken för godsvagnar, lastbilar, tankar och containrar. Vi har även ett stort antal farligt gods-etiketter för märkning av kollin och overpack!

Det är viktigt att så snabbt som möjligt kunna ta hand om oavsiktliga utsläpp från miljö- och hälsofarliga ämnen. Se till att alltid ha Absorbenter och spillkit för kemikalier och farliga vätskor nära till hands. Vissa ämnen kräver dessutom särskild Personlig skyddsutrustning .

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng