Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Kontrastmarkering, dekor och insynsskydd för glasytor

Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade, enligt avsnitt kraven i Boverkets byggregler (BBR). Våra kontrastmarkeringar placeras direkt på glaset för att hindra folk från att springa in i det med risk för att skada sig själva eller krossa rutan.

32 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Kontrastmarkeringar ger en visuell påminnelse om att ett hinder närmar sig och används för att synskadade personer ska kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Vi erbjuder flera sorters kontrastmarkeringar som gör det möjligt för dig att tillgänglighetsanpassa dina inomhusområden.

Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2004:15) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska trappor förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga personer kan uppfatta nivåskillnaden. Både det nedersta och det översta trappsteget skall förses med ljushetskontrasterande markeringar.

Glasdörrar och andra stora glaspartier bör kontrastmarkeras för att inte förväxlas med öppna ytor av personer med synnedsättning. Markeringarna ska helst sitta i ögonhöjd och ha en färg som avviker från omgivningen.

Undvik att personer med synnedsättning skadas när automatiska dörrar slås upp genom att markera deras svepyta.

Läs mer om hur du tillgänglighetsanpassar din arbetsplats här.

Se även vårt sortiment av Tillgänglighetsskyltar samt våra taktila markeringar under rubriken Rullstolsramper, ledstråk och andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning .