Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Säkerhetsspeglar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Så väljer du rätt typ av säkerhetsspegel! Som arbetsgivare är det du som har ansvaret för personalens säkerhet på arbetsplatsen. Detta innebär att du är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga arbetsolyckor. I lager, verkstäder och andra industriella miljöer kan detta innebära att du behöver installera säkerhetsspeglar på ställen där risken för olycksfall är som störst, till exempel i närheten av maskiner och löpande band eller i områden med trucktrafik.
Speglarna gör att man får god uppsikt där det behövs som mest och bidrar till att sänka olycksrisken. Läs vår köpguide nedan för tips på hur du väljer en säkerhetsspegel som passar just dig.

12 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Säkerhetsspeglar för industri och lager

Varför används säkerhetsspeglar?

Varje år inträffar ett stort antal arbetsplatsolyckor runt om i Europa. Olyckorna innebär ofta allvarliga konsekvenser för den drabbade, men även för företaget, ur ekonomisk synpunkt. För att undvika onödigt lidande och stora kostnader kan det därför löna sig att jobba proaktivt för att minimera brister i säkerheten och redan från början investera lite extra i utrustning som ser till att olyckorna aldrig uppstår.

Säkerhetsspeglar, även kallade industrispeglar, är vanligt förekommande i industriella miljöer där de spelar en viktig roll för säkerheten på arbetsplatsen. Speglarna gör det bland annat möjligt att:

  • Övervaka maskiner och löpande band i produktionsområden.
  • Öka sikten i områden med trucktrafik och minska risken för kollisioner mellan människor och fordon, särskilt på platser där sikten kan vara skymd, exempelvis i hörn, i truckgångar och mellan höga lagerhyllor.
  • Hjälpa truckförare att hålla uppsikt bakåt, särskilt vid backningsmanövrer, utan att de behöver vrida på huvudet. Se vår truckspegel.

Behöver du hjälp med att komma igång med arbetsmiljöarbetet? Vi erbjuder konkreta lösningar på 8 vanliga problem! Se våra produkter och ta del av våra tips på hur du förebygger olika risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Vad säger lagen?

Säkerhetsspeglar ska sättas upp där det finns risk för kollision mellan människor och fordon, i synnerhet på platser där dessa ofta uppehåller sig i samma område samtidigt (exempelvis i lager och logistikanläggningar). För maximal säkerhet kan man inrätta trafikfria zoner där man sätter upp trafiktåliga skyddsräcken som håller fordonen på säkert avstånd från de gående.

Följande är ett utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning:

“Om både fordons- och gångtrafik förekommer på förbindelselederna ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik.

Ett tillräckligt stort fritt utrymme ska finnas mellan vägen för fordonstrafik och dörrar, portar, övergångsställen, korridorer och trappor så att fara för gående undviks.

Vid hörn ska gångtrafiken vara avskild från fordonstrafiken. Där det behövs ska det finnas en trafikspegel.”

Så väljer du rätt typ av säkerhetsspegel till din arbetsplats!

När du väljer säkerhetsspegel till din arbetsplats är det viktigt att tänka på att både dess storlek och form påverkar sikten. En stor, sfärisk spegel ger exempelvis ett större synfält och längre siktavstånd än en mindre spegel med en mer plan yta.

Storlek

Som regel kan man säga att ju större spegeln är, desto längre blir siktavståndet, d.v.s det ideala avståndet mellan spegeln och betraktaren. Vi saluför allt från säkerhetsspeglar med ett siktavstånd på 2 m till säkerhetsspeglar med ett siktavstånd på hela 20 m! Använd filtret “Maximalt läsbarhetsavstånd” i menyn till vänster för att sortera speglarna efter siktavstånd.

Form

Spegelns konvexa utformning spelar också roll för sikten. Ju kraftigare välvd spegelytan är, desto mer vidgas synfältet mot betraktaren. En kupolspegel ger till exempel maximal siktradie i 3 olika riktningar:

En spegel med delvis välvd spegelyta ger 90 graders synfält och sikt i 2 riktningar
Spegel med 90 graders synfält och sikt i 2 riktningar Trafikspegel med sikt i 2 riktningar
En spegel med kraftigt välvd spegelyta ger 180 graders synfält och sikt i 3 riktningar
Spegel med 180 graders synfält och sikt i 2 riktningar Trafikspegel med sikt i 3 riktningar
En kupolspegel ger maximal siktradie i 4 olika riktningar
Spegel med 360 graders synfält Spegel med sikt i 4 riktningar

Användningsmiljö

Vi saluför industrispeglar för både inom- och utomhusmiljö. Vissa modeller är särskilt gjorda för att sitta utomhus, medan andra endast går att använda inomhus. Genom att välja rätt modell försäkrar du dig om att du får en spegel som håller i många år.

Samtliga inomhusspeglar är gjorda av akryl. Speglarna för inom- och utomhusbruk är gjorda av antingen polykarbonat, akryl eller säkerhetsglas och tål alla väderförhållanden. Av dessa tre material är polykarbonat det mest tåliga och säkerhetsglas det minst tåliga. Ska speglarna sitta på ett ställe där de kan komma att utsättas för stötar eller krockar bör man därför satsa på en modell i polykarbonat. Materialet tål stenskott, hårda stötar och är väldigt svårt att slå sönder.

Monteringsmetod

De flesta av våra industrispeglar säljs ihop med integrerade fästen för vägg eller stolpe. Vissa speglar har dock andra slags fästen:

  • Kupolspeglarna säljs med krokar och kedjor för upphängning
  • Speglarna med flexibel arm går att fästa alla vertikala och horisontella ytor med hjälp av magnetfäste eller skruvar.

Endast en av speglarna är flyttbar och sätts fast med hjälp av det inbyggda klämfästet.

Missa inte heller våra övriga speglar!

Övervakningsspeglar för butiksövervakning och annan säkerhetsbevakning: placeras på strategiska platser i butiker och liknande för att förebygga stöld och snatteri. Gör att personalen har god uppsikt över lokalen från sin plats i kassan.

Vägpeglar för trafikerade områden: placeras i alla skymda utfarter och olycksdrabbade vägkorsningar för att minska risken för olyckor. Gör att förarna kan se vad som händer i korsningen och på så sätt vet om det är säkert att köra eller inte.