Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Vägmarkering

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Tips & råd: så här lyckas du med dina vägmarkeringar! Vägmarkeringar består av linjer på vägbanan och används separat eller tillsammans med vägmärken för att varna och vägleda trafikanter. För att åstadkomma markeringar som både syns och håller är det viktigt att använda vägfärger av bra kvalitet.

Vi erbjuder kompletta lösningar för vägmarkering i olika trafikmiljöer. Här hittar du bland annat våra markeringsfärger för linjemålning, schabloner, vägmarkeringar av termoplastisk massa samt en mängd målartillbehör.

Produkterna 1-92 av 97

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

 1. 1
 2. 2

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att varna och vägleda trafikanterna i olika trafikmiljöer:

 • Gator och vägar: reglerar och styr trafikflödet och ökar på så sätt både framkomligheten och säkerheten i trafiken.
 • Parkeringar: skapar en lättorienterad parkeringsmiljö med tydligt markerade uppställningsplatser och parkeringsplatser.
 • Industriområden: samordnar trafiken på platser med tung trafik och minskar på så sätt risken för olyckor.

Var och när de används samt hur de ska se ut styrs av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:171 och Vägmärkesförordning 2007:90.

Hos oss hittar du flera högkvalitativa markeringsfärger för linjemålning på både asfalt och betong. Färgerna passar lika bra på gator och vägar som på skolgårdar och idrottsplaner. De går även att använda inomhus i exempelvis lager och verkstäder. För hårt trafikerade vägar som utsätt för extra kraftigt slitage rekommenderar vi våra vägmarkeringar av termoplastisk massa.

Läs guiden nedan för att ta del av våra tips kring hur du går tillväga för att åstadkomma tydliga och hållbara vägmarkeringar.

Tips & råd: så här lyckas du med dina vägmarkeringar

Laga sprickor och potthål i vägen innan du börjar måla

Gammal trasig asfalt är inte lätt att måla. Inte nog med att det går åt mer färg, resultatet brukar dessutom inte heller bli särskilt bra. Skräp, grus och lösa asfaltsbitar som har fastnat i hål och sprickor i vägen kan göra att färgen inte fäster som den ska. Använd vår kallasfalt för att snabbt och enkelt laga tjälskott och andra skador på vägen. Asfaltsmassan stryks på med ett putsbräde eller liknande verktyg och är omedelbart trafiktålig.

Välj en markeringsfärg av bra kvalitet

Easyline® vagn för linjemarkering

För att åstadkomma trafiktåliga och väl synliga linjer är det viktigt att använda en vägfärg som håller måttet. Easyline® markeringsspray för linjemålning ger slitstarka linjer på både asfalt och betong. Färgen går att använda i en särskild markeringsvagn för snabba resultat med minsta möjliga insats från din sida. Vi saluför även särskild asfaltsfärg som är speciellt avsedd för linjemarkering på vägar och parkeringar.

Prioritera vägmarkeringar av termoplast för hårt trafikerade vägar

Termoplastisk massa ger tydliga och väldigt tåliga vägmarkeringar på både asfalt och gatsten. Markeringarna är mycket lätta att applicera och tål trafik redan efter några minuter när de har hunnit svalna. Eftersom de är lite upphöjda syns de även bättre än vanlig vägfärg när det regnar ute.

Använd schabloner för snygga resultat

Schablon

Våra schabloner gör att du enkelt kan skapa vägmarkeringar med riktigt skarpa och jämna kanter. De är särskilt bra att ha när man behöver måla symboler på parkeringsplatser (t.ex. parkering för personer med rörelsehinder, laddplats för elbilar, etc.) och ger snygga resultat som är svåra att åstadkomma för hand. Schablonerna går att använda både ihop med markeringsfärg på sprayburk och markeringsfärg som appliceras med pensel.

Komplettera vägmarkeringarna med vägmärken och andra anordningar för bättre visuell ledning

Komplettera dina vägmarkeringar med skyltar, vägbanereflektorer och pollare för bättre visuell ledning på platser där särskilt stort behov föreligger.
Skyltar som anger påbjuden körriktning ger trafikanterna tydlig information om vart de ska ta vägen och fungerar som ett oumbärligt komplement till vägmarkeringarna.
Vägbanereflektorer är perfekta för att förstärka övriga vägmarkeringar och har flera användningsområden:

 • Vägkantsutmärkning vid skarpa kurvor.
 • Förstärkning av kantlinje, mittlinje, varningslinje, spärrlinje samt begränsningslinje i spärrområden.
 • Förstärkning av vägmarkeringar i P-hus där ljusförhållandena kan göra att man ibland kräver markeringar med högre synlighet än vanliga målade linjer på marken.
 • Ledning av trafiken vid arbete på väg.

På vissa platser räcker det inte med linjer på marken för att styra trafiken. I dessa fall är pollare perfekta. Pollarna kan exempelvis användas som förstärkning av linjerna för vägkantsutmärkning, som förstärkning av linjerna för parkeringsförbud, etc.

Vanliga frågor & svar: vägmarkeringar

Vilken färg ska vägmarkeringarna ha?

Linjernas färg beror på deras användningsområde.

Färg Användningsområde
Vit används för de flesta vägmarkeringar samt för märkning av parkeringsrutor.
Gul används för att markera områden med parkerings- och stoppförbud samt på platser där det finns ett tillfälligt behov, t.ex. på grund av vägarbete eller motsvarande.
Blå används för att markera parkeringsplatser för personer med rörelsehinder.

Hur breda ska linjerna vara?

Linjebredden skiljer sig från en linje till en annan.

Typ av linje Linjebredd
Mittlinje 10 cm eller 15 cm
Körfältslinje 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm eller 40 cm
Spärrlinje 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm eller 40 cm
Varningslinje 10 cm eller 15 cm
Ledlinje 10 cm, 15 cm, 20 cm eller 30 cm
Cykelfältslinje 20 cm eller 50 cm

Vad menas med längsgående vägmarkeringar?

Längsgående vägmarkeringar är linjer som följer trafikens färdriktning:

 • Mittlinje och körfältslinje: anger gränsen mellan olika körfält.
 • Kantlinje: anger körbanans yttre gräns.
 • Varningslinje: innebär att förarna måste vara mycket försiktiga när de byter körfält eftersom sikten kan vara dålig.
 • Ledlinje: visar rekommenderad färdväg i korsningar eller på andra ställen där det finns ett behov av extra ledning.
 • Cykelfältslinje: anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.
 • Linje för fordon i linjetrafik: anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik och ett annat körfält.
 • Linje för reversibelt körfält: avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.
 • Heldragen linje: anger att fordon inte får föras med något hjul över linjen.
 • Spärrområde: anger ett område där fordon inte får föras.

Vad menas med tvärgående vägmarkeringar?

Tvärgående vägmarkeringar är linjer som ligger åt motsatt håll:

 • Stopplinje: upplyser förarna om att de måste stanna vid linjen och förekommer alltid där det finns ett stoppljus eller stoppmärke uppsatt.
 • Väjningslinje: upplyser förarna om att de har väjningsplikt gentemot övrig trafik.
 • Övergångsställe: visar var förarna bör stanna för att låta fotgängare korsa vägen.
 • Cykelöverfart: varslar om att cyklister kan komma att korsa vägbanan

Vad finns det för andra vägmarkeringar?

Förutom ovan nämnda grupper finns det även flera andra slags vägmarkeringar. Dessa används bland annat för att:

 • Ge förberedande upplysning om väjnings- eller stopplikt, lämplig färdväg, körfältsbyte, etc.
 • Ange förbud mot att stanna och parkera.
 • Visa lämplig färdväg för gående, cyklar och mopeder.
 • Upplysa om uppställningsplatser avsedda för ett visst ändamål.

Kompletterande produkter

Öka trafiksäkerheten på parkeringar, industriområden och enskilda vägar genom att komplettera vägmarkeringarna med skyltar där det finns behov. Se våra vägmärken, skyltfästen och skyltstolpar.

Visa klart och tydligt var man får och inte får parkera med en av våra parkeringsskyltar. Vi saluför ett stort antal skyltar för markering av allmänna parkeringsplatser, parkeringsplatser för cyklar och tvåhjuliga motorfordon samt parkeringsplatser för personer med rörelsehinder.