Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyltar "Rökning förbjuden"

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Ny tobakslag: vad gäller? Sedan den nya lagen om tobak och liknande produkter infördes gäller ett skärpt rökförbud på platser dit allmänheten har tillträde. Det är numer förbjudet att röka på ett stort antal platser både inom- och utomhus. Detta gäller både vanliga tobaksvaror och elektroniska cigaretter.

Upplys allmänheten om var rökförbudet gäller med en av våra förbudsskyltar. Vi lagerför ett stort antal rökning förbjuden-skyltar i ett flertal material och storlekar.

42 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Ny tobakslag: vad gäller?


Sedan den 1 juli 2019 gäller den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta innebär skärpta regler kring rökfria miljöer. Till skillnad från den äldre tobakslagen gäller den nya lagen även andra produkter än vanliga tobaksprodukter, så som exempelvis elektroniska cigaretter.

Utökat rökförbud

Det är sedan tidigare förbjudet att röka på följande platser:
 • I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,

 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

 • I gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik, stationer och väntsalar.

 • I restauranger och på andra serveringsställen.

 • I andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas.

 • I andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna.


I den nya lagen utökas rökförbudet ytterligare och gäller nu även följande utomhusområden:
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus (exempelvis perronger, busshållplatser och taxiköer).

 • Uteserveringar.

 • Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.

 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

 • Entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till (exempelvis järnvägsstationer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård).


Vem har ansvar för att upprätthålla rökförbudet?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.

På arbetsplatsen ligger ansvaret på arbetsgivaren.

Hur ska man informera om rökförbudet?

Tydliga skyltar som informerar om rökförbudet ska finnas i förbindelse till alla rökfria platser. Den som är ansvarig för vid behov ingripa med tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Placera ut en av våra rökning förbjudet-skyltar på alla platser där rökförbud råder för att försäkra dig om att folk är medvetna om vad som gäller. Skyltarna saluförs i flera storlekar som går att anpassa till platsen de ska sitta på. De bör vara tillräckligt stora för att kunna läsas även när betraktaren befinner sig några meter bort. De bör dessutom installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Använd våra Skyltfästen, skyltstolpar och tillbehör för varaktig montering.

Kompletterande produkter

Genom att sätta upp skyltar både på de platser där det är tillåtet att röka och på de platser där det är förbjudet att röka undanröjer du all osäkerhet och tvivel. Folk vet med säkerhet var de får tända sin cigarett. Se våra Skyltar för rökområden .

Tänk även på att utrusta rökområdena med en av våra Askkoppar för att slippa fimpar som ligger och skräpar på marken.